Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, zwraca się z prośbą do osób słabosłyszących i niesłyszących z terenu miasta Świętochłowice, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (teks jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) o zapoznanie się z „Instrukcją alarmowania służb ratunkowych”.

 

 

W przypadku wystąpienia zagrożenia należy alarmować służby ratownicze wykorzystując jedną z poniższych instrukcji:

 

 

INSTRUKCJA ALARMOWANIA SŁUŻB RATUNOWYCH
Z TELEFONU STACJONARNEGO DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH

 

 

I. Zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 998.

 

II. Dzwoniąc pod numer 112, 998 lub 032 346 20 20 i nic nie mówiąc co się stało, zgłoszenie będzie potraktowane jako wzywanie pomocy.

 

III. W miarę możliwości powiedzieć co się zdarzyło np. pożar w domu, wybuch gazu, napad, kradzież, niebezpieczny wypadek (zawał serca, nieprzytomny

 

człowiek, złamana noga itp.).

 

IV. Numer telefonu osoby która dzwoni pod nr 112, 998 lub 032 346 20 20 musi być zarejestrowany w bazie PSP, a numer telefonu nie może być

 

zastrzeżony.

 

V. Zmianę adresu miejsca zamieszkania lub numeru telefonu należy niezwłocznie zgłosić do OPS - Samodzielnej Sekcji ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4.

 

 

 

 

INSTRUKCJA ALARMOWANIA SŁUŻB RATUNKOWYCH
Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH, KTÓRYCH TELEFONY ZOSTAŁY ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE POWIADAMIANIA

 

 

WZYWANIE POMOCY ZA POMOCĄ POŁĄCZENIA GŁOSOWEGO

 

I. Przytrzymaj na 2 sekundy klawisz - nastąpi automatyczne połączenie z numerem „Pomoc”.

 


II. Po ustanowieniu połączenia, należy wybrać rodzaj pomocy, naciskając odpowiedni klawisz z zakresu 0-9.

 

 

1. Przyjazd Straży Pożarnej – do mojego mieszkania.
2. Przyjazd Pogotowia Ratunkowego – do mojego mieszkania.
3. Przyjazd Policji – do mojego mieszkania.
4. Przyjazd Straży Pożarnej – poza miejsce zamieszkania.
5. Przyjazd Pogotowia Ratunkowego - poza miejsce zamieszkania.
6. Przyjazd Policji - poza miejsce zamieszkania.
7. Przyjazd Straży Pożarnej – do mojego mieszkania – dotyczy innych osób.
8. Przyjazd Pogotowia Ratunkowego – do mojego mieszkania – dotyczy innych osób.
9. Przyjazd Policji – do mojego mieszkania – dotyczy innych osób.
0.  Połączenie z dyspozytorem PSP.

 

 

III.  Po naciśnięciu wybranego klawisza z zakresu 0-9 zostanie wysłane odpowiednie zgłoszenie i nastąpi rozłączenie połączenia.

 


IV.  Po przyjęciu zgłoszenia, na telefon w formie sms przyjdzie potwierdzenie zadysponowania służb ratunkowych.

 

 

 

WZYWANIE POMOCY ZA POMOCĄ WYSŁANIA SMS

 

I.  Naciśnij przycisk.

 

II.  Wybierz „Wiadomości” i naciśnij klawisz.

 

III.  Znajdź folder „Kopie robocze” i naciśnij klawisz.

 

IV.  Wybierz z listy wiadomości (z szablonu) od 1 - 9 rodzaj pomocy.

 

 

1. Przyjazd Straży Pożarnej – do mojego mieszkania.
2. Przyjazd Pogotowia Ratunkowego – do mojego mieszkania.
3. Przyjazd Policji – do mojego mieszkania.
4. Przyjazd Straży Pożarnej – poza miejsce zamieszkania.
5. Przyjazd Pogotowia Ratunkowego - poza miejsce zamieszkania.
6. Przyjazd Policji - poza miejsce zamieszkania.
7. Przyjazd Straży Pożarnej – do mojego mieszkania – dotyczy innych osób.
8. Przyjazd Pogotowia Ratunkowego – do mojego mieszkania – dotyczy innych osób.
9. Przyjazd Policji – do mojego mieszkania – dotyczy innych osób.

 

 

 

V. Naciśnij przycisk „Opcje” i wybierz „Wyślij” pod numer wpisany w kontakty pod nazwą POMOC

 


VI. Po przyjęciu zgłoszenia, na telefon w formie sms przyjdzie potwierdzenie zadysponowania służb ratunkowych

 


W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub aparatu telefonicznego należy niezwłocznie zgłosić to do OPS - Samodzielnej Sekcji ds. Niepełnosprawności ul. Wallisa 4

 

 

 

LICZNIK ODWIEDZIN

243078
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości