W lipcu 2009 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wdrożył na obszarze całego kraju „Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych”. Procedura ma za zadanie ujednolicenie w skali kraju zasad postępowania straży pożarnej, przy przyjmowaniu zgłoszeń i podejmowaniu ewentualnych interwencji związanych z zagrożeniami powodowanymi przez osy, szerszenie, roje pszczół.
W myśl wprowadzonych zasad interwencje straży pożarnej związane z owadami błonko-skrzydłowymi podejmowane będą wyłącznie w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi w obiektach, w których przebywają grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. W takich przypadkach przewiduje się doraźną ewakuację tych osób poza strefę zagrożenia i podjęcie niezbędnych działań zmierzających do usunięcia owadów.

W pozostałych przypadkach będą podejmowanie działania polegające na: ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy, poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju lub gniazda i pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy „Prawo Budowlane”, zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.

 


W przypadku zauważenia gniazda lub roju owadów osoba powinna przestrzegać poniższych zasad:

 • nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym, w przypadku, gdy owady zagnieździły się w budynku, należy opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują,
 • nie należy próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda,
 • nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwać wodą lub innymi środkami owadobójczymi,
 • należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
W sytuacji, gdy dojdzie do użądlenia przez owady błonkoskrzydłe, należy:

 • przetrzeć miejsce użądlenia środkiem dezynfekującym,
 • aby zmniejszyć ból, na miejsce użądlenia, po zdezynfekowaniu można zastosować zimny okład,
 • aby zminimalizować zagrożenie związane z wnikaniem jadu do ciała należy niezwłocznie go usunąć – w przypadku użądleń mnogich – w pierwszej kolejności usuwać jad z miejsc zbliżonych do dróg oddechowych, takich jak szyja, twarz,
 • po użądleniu w kończynę, unieść ją do góry, w celu zmniejszenia obrzęku,
 • osoba użądlona powinna położyć się i nie chodzić,
 • po użądleniu nie pozostawiać użądlonego samotnie.

Osobom uczulonym na jad lub silnie pożądlonym należy niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.

Osoba zgłaszająca do Państwowej Straży Pożarnej zagrożenie związane z wystąpieniem gniazda lub roju owadów powinna, oprócz danych „standartowych” przekazać następujące informacje:

 • rodzaj owadów (o ile jest to możliwe),
 • miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju lub gniazda,
 • rodzaj obiektu, którego zdarzenie dotyczy,
 • czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.
Poniżej zamieszczono wykaz firm zajmujących się usuwaniem rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych na terenie Świętochłowic.

 

 

Firma KAALMITEAM
Karolina Karkoszka
Będzin
500-418-131, 516-367-434
www.KMT24.pl

 

Zdzisław Wójcik
ul.Wolności 20/177
Ruda Śląska
32 248 48 11

 

Spółka z  o.o AMW
Maria i Aleksander Wochlik
Ruda Śląska
32 242 70 26, 605-589-107

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe - Overland 
ul.Kasprzaka 1  
Świętochłowice  
32 245 50 66, 601-536-001

 

Grzegorz Baranowski
ul. Urszuli 2A
Kędzierzyn-Koźle, 47-230
606-692-449
(teren działania objęte całe woj. Śląskie)

 

 

LICZNIK ODWIEDZIN

243084
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości