Deklaracja dostępności

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://strazswietochlowice.pl/.

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2004-08-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-04-30.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia: Ustawy nie stosuje się do multimediów zamieszczonych przed 23 września 2020 roku. Na witrynie występują elementy opublikowane przed 23 września 2020 roku, które nie są dostępne cyfrowo (nie posiadają tekstu alternatywnego, tytułu, transkrypcji, napisów.) Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Świętochłowicach.

Treści niedostępne: Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo. Część zdjęć i grafik na stronie nie posiada tekstu alternatywnego. Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Witryna nie umożliwia zmiany rozmiaru czcionki i odstępów między wierszami i znakami, a także zmiany kontrastu. Kontrast docelowo jest wzmocniony. Występują treści justowane. Witryna nie posiada mapy strony. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach będzie dążyć do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-18.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest kpt. Rafał Binięda , adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 346-20-37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Otoczenie i wejście do budynku:
Do budynków Komendy Miejskiej PSP w Świętochłowicach możliwy jest dojazd ulicą Harcerską lub zjazdem z Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku Katowic. Teren komendy stanowi kompleks budynków, przed którym zlokalizowany jest parking zewnętrzny dostępny dla pracowników oraz interesantów.
Wejście do budynku Komendy Miejskiej PSP w Świętochłowicach znajduje się od ulicy Harcerskiej.

Toalety:
brak udogodnień, brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących:
brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem:
jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych:
brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi:
brak udogodnień.

 

Dostępność do tłumacza języka migowego

 

Brak dostępu do tłumacza migowego.

 

 

LICZNIK ODWIEDZIN

343548
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości