01.08.2017 - Powołanie Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach

W dniu 01.08.2017 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach został st. kpt. Piotr Skóra.

St. kpt. Piotr Skóra pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach od dnia 04.03.2017 roku.


 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo na wodzie

 

Ulotka: Kręci mnie bezpieczeństwo na wodzie

 

Ulotka: Kręci mnie bezpieczeństwo na wodzie


 

Szkolenie dla księży dekanatu Świętochłowickiego

22 czerwca 2017 roku strażacy z tutejszej komendy przeprowadzili szkolenie dla księży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przede wszystkim w wypadkach komunikacyjnych. Szkolenie, składające się z części teoretycznej i praktycznej, obejmowało:
- prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
- układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej ustalonej,
- ewakuowanie poszkodowanego z samochodu,
- pierwsza pomoc w omdleniach.

W szkoleniu uczestniczyło 21 księży dekanatu świętochłowickiego.

Szkolenie wpisuje się w kampanię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - "Kręci mnie bezpieczeństwo"

Szkolenie księży

Szkolenie księży

Szkolenie księży


 

02.06.2017 - Zawalenie się stropu w kamienicy

W dniu 2 czerwca 2017 roku o godzinie 9:26 strażacy otrzymali zgłoszenie o zawaleniu się stropu pomiędzy piwnicą, a pomieszczeniem znajdującym się na parterze w kamienicy przy ul. 1-maja w Świętochłowicach.

Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że doszło do zawalenia się stropu pomiędzy piwnicą, a pomieszczeniem sklepu znajdującym się na parterze. W wyniku zdarzenia 4 osoby przebywające w sklepie wpadły do piwnicy. Jeszcze przed przybyciem straży jedna z tych osób nich wydostała się na zewnątrz budynku, a druga przedostała się na poziom parteru, z którego niemożliwa była ewakuacja na zewnątrz. Działania straży pożarnej w pierwszej kolejności skupione były na uwolnieniu osób z pomieszczenia sklepu i piwnicy oraz przeprowadzeniu ewakuacji pozostałych osób z budynku. Po przybyciu Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych dalsze działania polegały na zabezpieczeniu stropu w pomieszczeniu piwnicy, odciążeniu stropu z elementów znajdujących się na parterze i stałym monitorowaniu konstrukcji budynku. Ponadto, strażacy prowadzili działania zmierzające do sprawdzenia, czy nikt w nie przebywał w piwnicy w chwili zawalenia się stropu. W tym celu wykorzystano psy ratownicze, geofon oraz kamerę wziernikową. Po odgruzowaniu piwnicy potwierdzono, że pod gruzami nikt nie przebywał.

W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały przetransportowane do szpitali, a dwie odmówiły pomocy medycznej. Z budynku ewakuowano łącznie 9 osób.

Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było całkowite skorodowanie belki nośnej podpierającej strop.

Działania ratownicze trwające prawie 12 godzin prowadziło 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym: specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze oraz 3 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na miejsce zdarzenia przybył również Śląski Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a także Prezydent Miasta Świętochłowice.

W akcji brały udział również m.in.: zespoły ratownictwa medycznego, Policja, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele administracji.

Zdarzenie przy ul. 1-maja 13

Zdarzenie przy ul. 1-maja 13

Zdarzenie przy ul. 1-maja 13

 

Odjazdowy bibliotekarz

W dniu 13.05.2016 r. w godz. od 10:30 do 16:00, na terenie KM PSP w Świętochłowicach strażacy z tutejszej komendy w ramach wydarzenia „Odjazdowy bibliotekarz” zorganizowali stanowisko kontrolne dla uczestników rajdu. Zadaniem dla uczestników było przebiegnięcie zorganizowanego toru przeszkód, w czasie którego uczestnicy musieli m.in. ewakuować poszkodowanego i strącić przy pomocy prądu wody ustawione obiekty.

 


 

 

IV Turniej Pierwszej Pomocy

W dniu 12 maja 2017 r.  odbył się IV Turniej Pierwszej Pomocy pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Świętochłowice. W turnieju rywalizowały ze sobą drużyny świętochłowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy turnieju musieli rozwiązać test z wiedzy medycznej oraz wykonać indywidualne zadania praktyczne: pomoc osobie u której stwierdzono nagłe zatrzymanie krążenia, osobie chorej na padaczkę, osobie, u której wystąpiło złamanie otwarte, a także musieli się wykazać pomocą przy oparzeniach oraz poszkodowanemu z ciałem obcym w tkance skórnej. Następnie reprezentacje szkół walczyły zespołowo.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim dzieciom, młodzieży i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i poszerzanie swojej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.


 

 

Wystąpienia Ministra Mariusza Błaszczaka skierowanego do funkcjonariuszy PSP

 

 

List z życzeniami Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka

 

04.03.2017 - Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach

W dniu 04.03.2017 roku Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP
w Świętochłowicach st. kpt. Piotrowi Skórze.


 

 

24.02.2017 - Uroczyste pożegnanie zastępcy komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach

W dniu 24 stycznia 2017 roku o godzinie 15:00 odbyło się uroczyste pożegnanie, odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne, bryg. mgr Piotra Habrzyka - zastępcy komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach.

Bryg. Piotr Habrzyk rozpoczął służbę w straży pożarnej w 1980 roku. Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Chorzowie. Przez 13 lat pełnił funkcję dowódcy zmiany, następnie w 1995 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy Jednostki-Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Od 1999 roku był zastępcą komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach, w której pełnił także funkcje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji.

Odznaczony za osiągnięcia w służbie między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju i Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział: pan Bartosz Karcz - zastępca prezydenta miasta Świętochłowice, pan Marek Palka - przewodniczący Rady Miejskiej, ks. Grzegorz Borg - dziekan dekanatu świętochłowickiego, pan bryg. Janusz Gancarczyk - komendant miejski PSP w Chorzowie, pan mł. insp. Andrzej Brzozowski - komendant miejski Policji w Świętochłowicach, pan kom. Michał Sokołowski - zastępca komendanta miejskiego Policji w Świętochłowicach, pan Bogdan Bednarek - komendant Straży Miejskiej w Świętochłowicach, pan Mirosław Kierznowski - zastępca komendanta Straży Miejskiej w Świętochłowicach, pan Ryszard Willner-Paster - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także strażacy z tutejszej komendy.

Uroczyste spotkanie z okazji przejścia zastępcy komendanta miejskiego PSP na zaopatrzenie emerytalne

 

Uroczyste spotkanie z okazji przejścia zastępcy komendanta miejskiego PSP na zaopatrzenie emerytalne

 

Uroczyste spotkanie z okazji przejścia zastępcy komendanta miejskiego PSP na zaopatrzenie emerytalne

 

 


 

 

 

 

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

ystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 


 

 

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jarosława Zielińskiego do strażaków

 


 

 

 

19.01.2017 - Wypadek samochodu ciężarowego

W dniu 19 stycznia 2017 roku o godzinie 9:35 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego na wiadukcie nad Drogową Trasą Średnicową w Świętochłowicach.

Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że doszło do przewrócenia się na prawy bok samochodu ciężarowego marki MAN wraz z naczepą, w której znajdował się złom stalowy. Konieczne było wstrzymanie ruchu na pasach Drogowej Trasy Średnicowej w kierunku Katowic, z uwagi, że istniało zagrożenie wysunięcia się złomu z przewróconej naczepy i upadku na jezdnię znajdującą się pod wiaduktem. Wyłączona z ruchu została również ulica Bytomska. Działania straży w pierwszej kolejności polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanego kierowcy znajdującego się w kabinie pojazdu oraz zabezpieczeniu miejscu zdarzenia. Następnie strażacy zneutralizowali powstałą w wyniku zdarzenia plamę oleju napędowego oraz przy pomocy sprzętu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego rozłączyli ciągnik siodłowy i naczepę. Dalsze działania straży pożarnej polegały na postawieniu ciągnika siodłowego oraz przesunięciu naczepy ze złomem w kierunku osi jezdni. Następnie przeładowano część złomu z naczepy do podstawionego kontenera, co umożliwiło postawienie naczepy na koła, która następnie została odholowana z miejsca zdarzenia przez właściciela.

W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna.

Przypuszczalną przyczyną wypadku było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu.

Działania ratownicze prowadziły 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym: specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego. Na miejsce zdarzenia przybył również zastępca komendanta miejskiego PSP w Świętochłowicach oraz oficer operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. W akcji brały udział również zespół ratownictwa medycznego, Policja oraz Straż Miejska.

 

V Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

W dniach 11–12.02.2017 na stoku Areny Narciarskiej Jaworki - Homole w Szczawnicy w woj. małopolskim odbędą się indywidualne i drużynowe Mistrzostwa Strażaków OSP w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

Kontakt w sprawie zawodów:

tel. 731 880 083 lub 696 133 622

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Organizatorzy: Dariusz i Zbigniew Tokarscy oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Małopolsce.

LINK DO WYDARZENIA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM

Plakat informujący o Ogólnopolskich Mistrzostw Strażaków OSP w narciarstwie alpejskim i swonboardzie


 

 

18.12.2016 - Pożar mieszkania

W dniu 18 grudnia 2016 roku o godzinie 16:32 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania na parterze przy ul. Łagiewnickiej 2.

Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że w jednym z mieszkań na parterze panowało zadymienie. Przed przybyciem straży pożarnej lokatorzy tego budynku wynieśli na korytarz mężczyznę zamieszkującego mieszkanie objęte pożarem oraz podjęli próbę gaszenia pożaru. Działania straży polegały na udzieleniu pomocy medycznej osobie poszkodowanej, odcięciu dopływu energii elektrycznej do budynku oraz ugaszeniu tlących się elementów wyposażenia jednego z pomieszczeń. Następnie strażacy dokonywali pomiarów na obecność tlenku węgla oraz sprawdzali czy w pozostałych mieszkaniach nie występuje zagrożenie.

W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował tę osobę do szpitala.

Przypuszczalną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Działania ratownicze prowadziły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. W akcji brały udział również zespół ratownictwa medycznego, Policja, oraz przedstawiciele administracji budynku.

 


 

 

27.11.2016 - Pożar sadzy w kominie

W dniu 27 listopada 2016 roku o godzinie 15:42 strażacy otrzymali zgłoszenie, że z dachu budynku znajdującego przy ul. Świdra 16 wydobywa się dym.

Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że z komina tego budynku wydobywa się gęsty czarny dym oraz iskry. Działania straży polegały na założeniu sita kominowego na komin, wygaszeniu pieca, a następie przy użyciu wyciora zbiciu sadzy. Wybraną sadzę usunięto z budynku i przelano wodą. W trakcie działań sprawdzano czy w poszczególnych mieszkaniach tego budynku nie ma zagrożenia, wykorzystując przy tym kamerę termowizyjną oraz detektor tlenku węgla.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

Działania ratownicze prowadziły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.


 

22.11.2016 - Pożar mieszkania

W dniu 22 listopada 2016 roku o godzinie 12:19 strażacy otrzymali zgłoszenie, że z okien trzeciego piętra budynku znajdującego przy ul. Wallisa 6 wydobywa się dym.

Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że z okien na trzecim piętrze tego budynku wydobywa się dym, a także otrzymali informację, że jeden z mieszkańców podjął nieskuteczną próbę ugaszenia pożaru. Działania straży polegały na odcięciu dopływu energii elektrycznej oraz gazu do budynku, a następnie ugaszeniu pożaru. W trakcie działań strażacy sprawdzili czy w pozostałych mieszkaniach w budynku nie ma osób poszkodowanych lub zagrożenia, a także dokonywali pomiarów na obecność tlenku węgla. Po ugaszeniu pożaru strażacy oddymili klatkę schodową oraz sprawdzili mieszkanie objęte pożarem przy użyciu kamery termowizyjnej.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Mieszkańcy tego budynku ewakuowali się przed przybyciem straży pożarnej.

Przypuszczalna przyczyną pożaru było zaproszenie ognia przez lokatora.

Działania ratownicze prowadziły 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce zdarzenia przybył dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W akcji brały udział również zespół ratownictwa medycznego, Policja, inspektor nadzoru budowlanego oraz przedstawiciele administracji budynku.


 

Czad i ogień – obudź czujność


W 2015 roku na terenie całego kraju 512 osób zginęło w pożarach, 50 osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Ponadto w wyniku pożarów oraz zdarzeń związanych z uwolnieniem tlenku węgla 7414 osób trafiło do szpitali.

Co czwarty polak myśli, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Czadu nie widać, czadu nie słychać, czadu nie czuć.

tylko co dziesiąty polak wie, że w domu potrzebna jest gaśnica

tylko co dwudziesty polak wie, że aby uniknąć pożaru trzeba dbać o sprawność instalacji elektrycznych, grzewczych i gazowych

w ubiegłym sezonie grzewczym z powodu tlenku węgla 2229 osób trafiło do szpitala, a 50 osób zmarło. Ponadto 2201 osób zostało rannych, a 304 osób zginęło w pożarach.


W 70 % przyczyną śmierci w pożarach jest wdychanie dymu i toksycznych produktów spalania takich jak tlenek węgla, potocznie zwany czadem oraz chlorowodór i cyjanowodór.

Tlenek węgla jest niebezpieczny, ponieważ blokuje prawidłowy transport tlenu z płuc do tkanek ciała, a dodatkowo jest niewyczuwalny dla człowieka.

Tlenek węgla powstaje podczas procesu spalania, który zachodzi w atmosferze ubogiej w tlen.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak właściwej wentylacji spowodowanej niesprawnymi przewodami kominowymi: wentylacyjnymi, spalinowymi lub dymowymi, a także na skutek niedostatecznego napływu powietrza do pomieszczeń mieszkalnych. Inne powody to uszkodzone, zanieczyszczone, źle zamontowane lub wyregulowane urządzenia grzewcze.

Osoba u której doszło do zatrucia tlenkiem węgla może mieć następujące objawy: osłabienie, oszołomienie, duszności, bóle lub zawroty głowy, nudności, wymioty, przyśpieszone bicie serca, przyśpieszony oddech. U takiej osoby może dojść do omdlenia lub zapaści.

Jeżeli obserwujemy takie objawy u Ciebie lub kogoś z rodziny niezwłocznie pootwieraj okna, wyjdź na zewnątrz mieszkania, zadbaj o własne bezpieczeństwo i wezwij straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń.
Stosuj mikrowentylację okien i drzwi.
Nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
Dokonuj okresowych przeglądów komina urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej.
Nie korzystaj z urządzeń grzewczych, piecyków, kuchenek w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach. Rozważ kupno czujki tlenku węgla.

LINK DO KOMUNIKATU PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU OGRZEWCZEGO 2016/2017

LINK DO PODSTRONY KOMENDY GŁÓWNEJ PSP DOTYCZĄCEJ KAMPANII CZAD I OGIEŃ

LINK DO MATERIAŁU RADIOWEGO KAMPANII CZAD I OGIEŃ


 

Rzecznik praw pacjenta przypomina

Od września 2015 roku trwa kampania społeczna Rzecznika praw pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina". Jest ona skierowana do wszystkich osób które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Kampania składa się m.in. z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej. Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

LINK DO KAMPANII NA STRONIE RZECZNIKA PRAW PACJENTA


 

 

Trzecie miejsce w VII Mistrzostwach Województwa Śląskiego Strażaków PSP w piłce siatkowej

Reprezentacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zajęła trzecie miejsce w VII Mistrzostwach Województwa Śląskiego Strażaków PSP w piłce siatkowej.

Rozgrywki eliminacyjne turnieju odbyły się w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie w dniu 23 września 2016 roku, natomiast finał turnieju miał miejsce w hali Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w dniu 30 września.

Tutejszą komendę reprezentowali:

mł. asp. Mateusz Auguścik

mł. asp. Daniel Mikoda

mł. asp. Szołtysik Łukasz

ogn. Marcin Gawenda

st. sekc. Krzysztof Szędzielorz

sekc. Adam Pluciński

sekc. Jakub Smolin

st. str. Łukasz Ratkowiak

st. str. Marcin Pasko

str. Marcin Wawrzyniak


Ponadto, pucharem dla najlepszego zagrywającego zawodnika turnieju nagrodzony został mł. asp. Mateusz Auguścik.

Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grupowe zdjęcie reprezentacji KM PSP w Świetochłowicach wraz z Komendantem Miejskim na tle boiska do siatkówki. Dwóch strażaków trzyma w rękach dyplomy, a przed nimi stoją dwa zdobyte puchary

 


 

 
«PoczątekPoprzednia12345NastępnaOstatnie»

LICZNIK ODWIEDZIN

231988
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości