Bezpieczne ferie

 

W związku ze zbliżającymi się w województwie śląskim feriami zimowymi strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach prowadzili szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci zarówno w czasie ferii, jak również w całym okresie zimowym. Największą uwagę poświęcono propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Już w pierwszych tygodniach stycznia funkcjonariusze tutejszej komendy odwiedzali szkoły podstawowe i gimnazja znajdujące się na terenie Świętochłowic. Podczas tych spotkań strażacy przekazywali dzieciom informacje w jaki sposób bezpiecznie spędzać czas wolny w trakcie ferii i sezonu zimowego, jakie zagrożenia występują w tym okresie i w jaki sposób się zachować, gdy będziemy świadkami zdarzenia wymagającego interwencji służb ratowniczych. Szczególnie przestrzegano dzieci przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Ponadto, strażacy przypominali o zagrożeniach pożarowych mogących powstać podczas spędzania wolnego czasu w domu i o zasadach bezpiecznej ewakuacji. Dzieci zostały również zaproszone do odwiedzenia tutejszej komendy straży pożarnej oraz Centrum Edukacji Przeciwpożarowej znajdującego się w Komendzie Straży Pożarnej w Chorzowie.

6 lutego na terenie basenu odkrytego znajdującego się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Skałka strażacy wspólnie z druhami Ochotnicznej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 oraz członkami drużyn Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Katowic i Świętochłowic przeprowadzili prelekcje i pokazy dla około 600 dzieci dotyczące bezpieczeństwa w pobliżu zbiorników wodnych. Podczas pokazów przedstawicielka WOPR przekazywała dzieciom, że wchodzenie na zamarznięte stawy stanowią poważne niebezpieczeństwo, a także w jaki sposób postępować gdy zauważymy kogoś kto potrzebuje pomocy. Podczas prelekcji jeden z członków WOPR zaprezentował co może się stać gdy zignorujemy ostrzeżenia i będziemy poruszać się po lodzie. Następnie strażacy z tutejszej komendy i druhowie OSP zaprezentowali w jaki sposób prowadzone są działania zmierzające do ratowania osób, pod którymi załamał się lód. Zaprezentowano sposoby wydostawania się samodzielnie z wody na powierzchnię lodu i sposób przemieszania się do brzegu, a także podejmowanie osoby pod którą załamał się lód bez pomocy sprzętu, z wykorzystaniem koła ratunkowego oraz sań do ratownictwa lodowego.

7 lutego strażacy z tutejszej komendy udali się nad staw Magiera, gdzie wspólnie z przedstawicielem z Policji przeprowadzili prelekcje i pokazy z ratownictwa lodowego dla około 120 przedszkolaków. Dzieci wysłuchały krótkiej prelekcji przeprowadzonej przez strażaków na temat zagrożeń związanych z przebywaniem w pobliżu zbiorników wodnych, a następnie obejrzały przygotowane pokazy ratowania osób pod którymi załamał się lód.

Bezpieczne ferie 2019

 

Bezpieczne ferie 2019

 

Bezpieczne ferie 2019

 

Bezpieczne ferie 2019

 

Bezpieczne ferie 2019

 


 

Wizyta dzieci w strażnicy

 

11 lutego 2019 roku Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odwiedziły dzieci uczestniczące w półkoloniach zimowych zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1.

W trakcie wizyty uczestników półkolonii strażacy opowiadali o swojej służbie, o zdarzeniach, w których biorą udział i niebezpieczeństwach z jakimi przychodzi im się mierzyć. Strażacy zademonstrowali dzieciom znajdujący się na wyposażeniu tutejszej komendy sprzęt ratowniczy i samochody pożarnicze, a także oprowadzili dzieci po strażnicy. Ponadto, uczniowie uczestniczyli w krótkiej prelekcji dotyczącej zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i pożarami jakie mogą mieć miejsce w budynkach mieszkalnych. Podczas prelekcji omówione zostały sposoby zachowania się podczas pożaru i bezpiecznej ewakuacji z budynku. Dzieci miały również okazję zobaczyć w jaki sposób działa czujka dymu i czujnik tlenku węgla.

 


 

26.01.2019 r. - Ćwiczenia na terenie stawu Skałka

 

26 stycznia 2019 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach zorganizowane zostały ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z KM PSP Świętochłowice, OSP Świętochłowice 1 oraz członkowie Drużyny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Świętochłowic i Katowic. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie działań z zakresu ratownictwa lodowego i wzajemnej współpracy pomiędzy służbami.

 

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego

 

Ćwiczenia z ratownictwa lodowego


 


 

Obowiązek usuwania śniegu i nawisów lodowych z dachu

 

Prognozowane intensywne opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

Przypominamy, że obowiązek odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu, spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów.

W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiewaniu śniegu oraz niskich temperaturach. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania tych zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.

[Źródło: KW PSP KATOWICE]


 

07.12.2018 - Podsumowanie Gryfnego Patrolu

 

Impreza mikołajkowa to ostatni akcent projektu „Gryfny Patrol – w roli głównej młodzież Świętochłowic”. W różnych formach zajęć uczestniczyło łącznie około tysiąca uczniów z wszystkich świętochłowickich szkół podstawowych.

W Centrum Kultury Śląskiej w Lipinach akcję podsumowali Prezydent Miasta Świętochłowice Daniel Beger i zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Michał Sokołowski. Podczas spotkania mikołajkowego oficjalnie przedstawiono uczestników projektu: drużyny Skrzatów i Zuchów Gryfnego Patrolu (dzieci w wieku 8-13 lat) oraz tytułowego Gryfnego Patrolu (młodzież w wieku 14-21 lat). Wszyscy z rąk Prezydenta Miasta Daniela Begera otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Prezydent podsumował działania w projekcie, podkreślił zaangażowanie gminy, partnera strategicznego Komendy Miejskiej Policji oraz pozostałych jednostek. Podziękowania za udział w przedsięwzięciu złożył także zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadkom. Michał Sokołowski. O odpowiedni nastrój muzyczny zadbał zespół Full Power Spirit.

Projekt „Gryfny Patrol – w roli głównej młodzież Świętochłowic” realizowany był od września do grudnia 2018 r. i obejmował zorganizowanie cyklu przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, sportowym i szkoleniowym. Zuchy Gryfnego Patrolu uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach ogólnorozwojowych. Tytułowy Gryfny Patrol stworzyła 16-osobowa grupa młodzieży, dla której przewidziano m.in. kompleksowe szkolenie z judo sportowego. Objęło ono przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji, jak również obronę przed uderzeniem i atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Uzupełnieniem zajęć sportowych był, prowadzony przez personel ZOZ w Świętochłowicach, kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, a pracownicy Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach przeprowadzili szkolenie przeciwpożarowe. W projekt zaangażowani byli również Ośrodek Pomocy Społecznej-Programu Aktywności Lokalnej, strażnicy Straży Miejskiej oraz świętochłowickie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

W ramach akcji zakupiono m.in. maty i tarcze treningowe, materace gimnastyczne, rękawice bokserskie, torby ratownicze z wyposażeniem, fantom do zajęć z pierwszej pomocy, gaśnice proszkowe, ochraniacze, ubrania sportowe. Sprzęt ten pozostanie do dyspozycji szkół i odpowiednich jednostek na terenie miasta. Maty treningowe, tarcze treningowe

Przedsięwzięcie miało na celu propagowanie wśród młodych świętochłowiczan pozytywnych postaw i zachowań prospołecznych. Zdobytą wiedzę młodzież ma przekazać swoim rówieśnikom i rodzinie.

Wartość projektu wyniosła łącznie 30 060 zł, z czego dofinansowanie z rządowego (MSWiA) „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” wyniosło 23 975 zł.

[Źródło: Urząd Miejski]

[Zdjęcia: Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach]

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

Gryfny Patrol

 

21.12.2018 r. - Spotkanie opłatkowe

 

21 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się spotkanie opłatkowe. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Prezydent Świętochłowic pan Daniel Beger, Prezes Rady Miejskiej pani Gerda Król oraz Ksiądz Dziekan Dekanatu Świętochłowickiego - ksiądz Grzegorz Borg. Komendant Miejski PSP w Świętochłowicach mł. bryg. Arkadiusz Labocha przywitał zaproszonych gości oraz złożył świąteczne życzenia strażakom i ich rodzinom. Swoje życzenia złożyli również zaproszeni goście. Następnie strażacy, pracownicy cywilni i goście tradycyjnie przełamali się opłatkiem życząc sobie wszystkiego najlepszego. Przy świątecznej choince i kolędach wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku.Spotkanie opłatkowe

 

Spotkanie opłatkowe

 

Spotkanie opłatkowe

 

Spotkanie opłatkowe

 

Spotkanie opłatkowe

 

Spotkanie opłatkowe

 


 

 

29.11.2018 - Pożar mieszkania

W dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 01:32 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze mieszkania na 1-piętrze przy ul. Marii Dulcissimy Hoffman.

Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że z jednego mieszkań na pierwszym piętrze wydobywa się dym.

Strażacy niezwłocznie przystąpili do gaszenia pożaru i ewakuacji mieszkańców z zagrożonych pomieszczeń. Z budynku ewakuowano 5 osób. Z mieszkania objętego pożarem strażacy ewakuowali nieprzytomnego mężczyznę, który został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Będący na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Po ugaszeniu pożaru strażacy dokonywali pomiarów na obecność tlenku węgla oraz pomiarów temperatury. Po zakończeniu działań część lokatorów mogła wrócić do swoich mieszkań.

W wyniku pożaru spaleniu uległy zgromadzone w mieszkaniu śmieci, odzież oraz część wyposażenia.

Działania ratownicze trwające prawie trzy i pół godziny prowadziły 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz 1 zastęp OSP Świętochłowice 1. Na miejsce działań przybył również Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.

W akcji brały udział również zespoły ratownictwa medycznego, Policja, oraz przedstawiciele administracji budynku.


 

 

23.11.2018 - Szkolenie przeciwpożarowe dla Gryfnego Patrolu

23 listopada 2018 r. odbyło się kolejne wydarzenie w ramach projektu „Gryfny Patrol”, które miało miejsce w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach .

 

W dniu tym tutejszą komendę oprócz tytułowego Gryfnego Patrolu odwiedziły również Zuchy Gryfnego Patrolu. Zarówno dzieci i jak i młodzież uczestniczyły w teoretycznym i praktycznym szkoleniu przeciwpożarowym.

 

W trakcie szkolenia strażacy omawiali czynniki powodujące powstanie pożaru oraz sposoby jego ugaszenia poprzez eliminacje jednego z czynników: dostępu tlenu, paliwa lub ciepła. Szczegółowo zwrócono uwagę na dym, który towarzyszy pożarom. Omówiono również zagrożenia związane z występowaniem tlenku węgla, a także wskazano sposoby jak jego unikać. Za pomocą doświadczeń pokazano dzieciom w jakich okolicznościach powstaje zarówno dym jak i tlenek węgla, a także zademonstrowano zasady działania czujki dymu i czujki tlenku węgla. Dzieci i młodzież nauczyły się, że w odróżnieniu od dymu, tlenku węgla nie widać, ani nie czuć. W trakcie szkolenia omówiono również zasadę działania podręcznego sprzętu gaśniczego. Strażacy zaprezentowali również dlaczego nie należy gasić płonącego oleju za pomocą wody.

 

Omówiono również jakie kroki podjąć w przypadku zauważenia pożaru, a także jakie informacje przekazać w zgłoszeniu do Straży Pożarnej.

 

Każdy z uczestników projektu, zarówno z grupy młodszej jak i starszej, miał okazję ugaszenia niewielkiego pożaru przy pomocy gaśnicy.

 

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe


 

 

22.11.2018 - Szkolenie dla członków Uniwersytetu III wieku

22 listopada 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się szkolenie przeprowadzone dla członków Uniwersytetu III wieku w Świętochłowicach.

Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz pożary w budynkach mieszkalnych. Podczas szkolenia strażacy omówili i zaprezentowali sposób działania czujek tlenku węglą i dymu. Wskazano przyczyny powstania tlenku węgla, objawy zatrucia tym gazem oraz zasady właściwej wentylacji pomieszczeń. Ponadto, strażacy omówili sposoby zachowania się podczas pożarów w budynkach mieszkalnych, a także zwrócili szczególną uwagę na pożary występujące w pomieszczeniach kuchni.


 

 

14.11.2018 - Spotkanie z zarządcami budynków

14 listopada 2018 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się spotkanie w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzone dla właścicieli i zarządców budynków posiadających zasoby mieszkalne w obiektach na terenie Świętochłowic. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele właścicieli i zarządców budynków, a także komendant Straży Miejskiej, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego, oraz mistrz kominiarski Spółdzielni Pracy Kominiarzy.

Głównym celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z zagrożeniami jakie niesie ze sobą tlenek węgla oraz pożary w budynkach mieszkalnych, w tym pożary sadzy w kominach. Zwrócono szczególną uwagą na konieczność poprawy świadomości mieszkańców o tych zagrożeniach. Następnie opisano utrudnienia z jakimi przychodzi mierzyć się strażakom podczas działań ratowniczo-gaśniczych, a także pokazano przykłady nieprawidłowości związanych z eksploatacją urządzeń grzewczych na terenie Świętochłowic. Przypomniano również o wynikających z przepisów prawa obowiązkach nałożonych na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych obiektów.


 

 

09.11.2018 - Turniej Wiedzy Pożarniczej

9 listopada 2018 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbył się drugi etap Miejskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 33 uczniów wyłonionych podczas eliminacji przeprowadzonych w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach. W trakcie rywalizacji uczniowie rozwiązywali testy pisemne, a 11 z nich z najlepszymi wynikami kontynuowało turniej odpowiadając ustnie na zadane pytania.

W dniu tym uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia komendy oraz zapoznania się z codzienną służbą strażaków. Przedstawiono również uczniom zagrożenia związane z tlenkiem węgla i sposoby ich zapobiegania.

 

 

ZTurniej Wiedzy Pożarniczej

 


 

 

29.10.2018 - Ewakuacja szkoły

29 października 2018 roku o godz 8:50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Świętochłowicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące zasłabnięcia dwóch uczniów w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 17. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażaków okazało się, że więcej dzieci zgłaszało objawy złego samopoczucia. Z uwagi na charakter zdarzenia strażacy ewakuowali uczniów i personel do sąsiedniej placówki oświatowej, gdzie dzieci otrzymały ciepłe napoje i posiłek zorganizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Łącznie ewakuowano 255 dzieci oraz 33 osoby dorosłe. Działania straży polegały na wykonaniu pomiarów na obecność tlenku węgla i innych trujących lub toksycznych substancji. W tym celu zadysponowano również zespół rozpoznania chemicznego z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Katowicach-Piotrowicach. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej nie wykazały obecności, ani tlenku węgla, ani innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Stwierdzono również, że stężenie tlenu w pomieszczeniach znajduje się w normie. Pozostałe działania straży pożarnej to wsparcie psychiczne i tlenoterapia dzieci oskarżających się na złe samopoczucie. W trakcie działań 14 dzieci zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Decyzją lekarza 5 dzieci zostało zabranych do szpitali w Świętochłowicach i Chorzowie celem przeprowadzenia dodatkowych badań, a 9 dzieci mogło wrócić z rodzicami do domów. O zdarzeniu poinformowano Powiatową Inspekcje Sanitarną.

W działaniach brały udział 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świętochłowicach oraz zespół rozpoznania chemicznego z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
w Katowicach-Piotrowicach. Na miejsce przybył również Dowódca Jednostki, który przejął kierowanie działaniami ratowniczymi, a także Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępca oraz Prezydent Miasta.

Zdjęcie

 


 

 

Porozumienie MSWiA i związków zawodowych funkcjonariuszy

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

 

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

 

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność".

 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

 

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto. Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

 

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

 

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

 

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

 

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

 

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

 

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

 

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

 

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

 

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

 

Źródło: MSWiA


 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach ma przyjemność zaprosić uczniów świętochłowickich szkół do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Więcej informacji w regulaminie.

 

Regulamin

Baza przykładowych pytań

 

Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

List Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy

 

 

List Ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszy


 

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy z 03.09.2018 r.

 

 


 

 

Świeć życiem

 

Ogólnopolska akcja społeczna Zadbajmy o bezpieczeństwo na naszych drogach „Świeć życiem”, jest odpowiedzią na zagrożenia, które mogą spotkać nas i nasze dzieci podczas uczestnictwa w ruchu drogowym.

Użycie elementów odblaskowych oraz świetlnych, umożliwia zauważenie osób znajdujących się na drodze z odległości kilkuset metrów, natomiast nieoznakowanych z odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów. W zdecydowany sposób wpływa to na możliwość podjęcia prawidłowej reakcji przez kierującego pojazdem i uniknięcie potrącenia osoby znajdującej się na drodze.

Więcej informacji na temat akcji w załączniku.

Świeć życiem

 

[Źródło: www.radiobiper.info]

 


 

 

29.07.2018 - Usuwanie skutków burzy

29 lipca 2018 roku w wyniku przechodzącej nad Świętochłowicami burzy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świętochłowicach interweniowali 16 razy. Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do stanowiska kierowania o godz. 15:05. Wskutek mającego miejsce silnego wiatru strażacy 7-krotnie podejmowali działania związane z usuwaniem nadłamanych lub zalegających na jezdni konarów drzew. Gwałtowna ulewa była przyczyną 9 zdarzeń, w których strażacy wypompowywali wodę z zalanych piwnic lub odcinków jezdni. Działania tutejszej jednostki wspierane były przez druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 oraz przez zastęp Państwowej Straży Pożarnej z Katowic. W ciągu ostatniej doby odnotowano również 2 inne zdarzenia związane z usunięciem plamy po kolizji dwóch samochodów osobowych oraz wykonywaniem pomiarów na obecność tlenku węgla.

 


 

 

Festyn w dzielnicy Chropaczów

28 lipca 2018 roku podczas festynu mającego miejsce przy zbiegu ulic Sudeckiej i Stawowej strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zaprezentowali sprzęt ratowniczy, a także prowadzili działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ramach akcji "Kręci Mnie Bezpieczeństwo". W trakcie festynu strażacy rozpowszechniali foldery i ulotki informujące o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą, o bezpieczeństwie w trakcie upałów, a także dotyczące właściwych zachowań podczas pożarów w budynkach.

 


 

 

Ćwiczenia powiatowe na terenie ZPZA Baterpol

20 lipca 2018 roku na terenie Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego Baterpol w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 odbyły się ćwiczenia powiatowe z zakresu działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Założeniem ćwiczeń była likwidacja powstałego rozlewiska kwasu siarkowego na skutek rozszczelnienia się zbiornika. W ćwiczeniach oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świętochłowicach brały udział również zastępy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z JRG Gliwice-Łabędy, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 oraz policjanci z Komendy Miejskiej Policji.


 

 

Zmiana organizacji ruchu

 

Obecnie dojazd do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej jest możliwy wyłącznie przez zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej (w kierunku do Katowic).
Brak możliwości dojazdu ul. Harcerską.

 


 

 
«PoczątekPoprzednia123456NastępnaOstatnie»

LICZNIK ODWIEDZIN

252217
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości