Bezpieczne ferie 2020

 

W związku ze zbliżającymi się w województwie śląskim feriami zimowymi strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach prowadzili szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci zarówno w czasie ferii, jak również w całym okresie zimowym. Największą uwagę poświęcono propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Już w pierwszych dniach nowego roku funkcjonariusze tutejszej komendy odwiedzali szkoły podstawowe znajdujące się na terenie Świętochłowic. Podczas tych spotkań strażacy przekazywali dzieciom informacje w jaki sposób bezpiecznie spędzać czas wolny w trakcie ferii i sezonu zimowego, jakie zagrożenia występują w tym okresie i w jaki sposób się zachować, gdy będziemy świadkami zdarzenia wymagającego interwencji służb ratowniczych. Dzieci zostały również zaproszone do odwiedzenia tutejszej komendy straży pożarnej oraz Centrum Edukacji Przeciwpożarowej znajdującego się w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Chorzowie.

 

8 stycznia 2020 roku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej odbyły się prelekcje dla uczniów szkół podstawowych z terenu Świętochłowic. Tematem spotkań były zagrożenia występujące w sezonie zimowym. Między innymi poruszono kwestie związane z występowaniem tlenku węgla, przyczynami jego powstawania i działaniami jakie należy podejmować, aby się przed nim uchronić. Ponadto, omawiano zagrożenia występujące podczas pożaru, a także zasady bezpiecznej ewakuacji. W trakcie spotkania strażacy z tutejszej komendy w sposób praktyczny zademonstrowali działanie czujki dymu oraz czujnika tlenku węgla. W wydarzeniu wzięli również udział funkcjonariusze Policji, Strażnicy Miejscy, członkowie drużyny WOPR Świętochłowice, której również przedstawili i omówili zagrożenia związane z wypoczynkiem w czasie ferii zimowych.

 

9 stycznia na terenie basenu odkrytego znajdującego się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Skałka strażacy wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 oraz członkami drużyn Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Świętochłowic przeprowadzili prelekcje dla około 150 dzieci dotyczące bezpieczeństwa w pobliżu zbiorników wodnych. Strażacy przestrzegali najmłodszych, że poruszanie się po zamarzniętych akwenach jest bardzo niebezpieczne i może zakończyć się wpadnięciem do wody i utonięciem. Uczniowie mogli wysłuchać, w jaki sposób reagować gdy zauważymy kogoś kto stąpa po lodzie, jakie działania podjąć w sytuacji, w której pod kimś załamie się lód i wpadnie do wody, a także w jaki sposób nieść pomoc takim osobom. Podczas prelekcji uczniowie mieli również okazję zapoznać się ze sprzętem do ratownictwa wodnego, jakim dysponuje tutejsza jednostka. Również w tym dniu dla najmłodszych czekały atrakcje przygotowane przez Policję, Straż Miejską oraz uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Podziękowanie


 

LICZNIK ODWIEDZIN

319713
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości