Ślubowanie

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków przyjętych do służby przygotowawczej. Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Piotr Skóra, natomiast uroczystość prowadził Dowódca JRG mł. bryg. Adam Nasiek. Rotę uroczystego ślubowania złożyli: − str. Mateusz Drynda, − str. Dawid Justyński. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

 

Ślubowanie

Ślubowanie

Ślubowanie


 

LICZNIK ODWIEDZIN

283324
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości