Śląscy strażacy przygotowani do działań w sytuacji zagrożenia COVID-19

[film: KM PSP Bytom]

W związku z obawami, napływającymi ze strony mieszkańców naszego Regionu, związanymi z ewentualnym zagrożeniem zakażenia się koronawirusem COVID-19 od ratowników Państwowej Straży Pożarnej informujemy, iż w związku z panującą pandemią wprowadziliśmy do bezwzględnego stosowania odpowiednie procedury

Wszyscy strażacy są odpowiedzialni i świadomi zagrożeń. Obecnie służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Ograniczono do niezbędnego minimum przemieszczanie się osób na terenie strażnic. Ograniczono również kontakt między kolejnymi zmianami służbowymi. Obowiązkowo wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosujemy środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Wdrożyliśmy również zasady postępowania w celu utrzymania ciągłości działania jednostek PSP w przypadku ich wyłączenia na skutek zdarzenia związanego z wystąpieniem SARS CoV-2 oraz COVID-19.

Jednocześnie bez przerwy ćwiczymy, sprawdzamy niezbędny sprzęt i doskonalimy procedury, tak by być gotowym do realizacji najtrudniejszych zadań.

Wszystkie te działania mają na celu zabezpieczanie ratowników, poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy podczas wykonywania swoich zadań przestrzegają analogicznych jak PSP procedur i reżimów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców naszego Regionu, że dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować ewentualne zagrożenia ze strony naszych ratowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy ze względu na potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia muszą oni wejść do domów lub mieszkań.

Jednocześnie prosimy, by nie zatajać przed strażakami swojego stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli dotyczy to zagrożenia koronawirusem COVID-19. Gwarantujemy, że nie dostąpimy od udzielania pomocy. Informacja ta jest nam jedynie potrzebna do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających.

[źródło: KW PSP Katowice]


 

 

20.03.2020 r. - Niezwykły gest przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4

20.03.2020 roku otrzymaliśmy zaproszenie z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świętochłowicach, w którym dzieci przygotowały niezwykłą niespodziankę. W przedszkolu tym najmłodsi zorganizowali wspaniałą zbiórkę pluszaków, które zostały zebrane z myślą o dzieciach poszkodowanych w zdarzeniach podejmowanych przez strażaków z tutejszej komendy. Misie Tulisie, bo tak zostały nazwane przez przedszkolaków, zostały przekazane na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśnieczej w Świętochłowicach, który zapewnił, że trafią do dzieci poszkodowanych podczas interwencji straży pożarnej.

Zbiórka misiów Tulisiów


 

19.03.2020 r. - Zawalenie się stropów w pustostanie

19.03.2020 roku o godzinie 23:42 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie, że pustostan przy ul. Świdra uległ częściowemu zawaleniu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że w zawaleniu uległy stropy między-kondygnacyjne pustostanu przeznaczonego do wyburzenia znajdującego się przy ul. Świdra w dzielnicy Lipiny.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Jezdnia została całkowicie zamknięta dla ruchu przez funkcjonariuszy Policji. Przy użyciu podnośnika strażacy sprawdzili z zewnątrz czy w budynku
nie przebywają żadne osoby. W trakcie działań na miejsce przybył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Świętochłowicach. Po przybyciu na miejsce Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej do działań wprowadzono psy poszukiwawcze, które podczas przeszukania nie wskazały miejsc, w których mogłyby znajdować się osoby poszkodowane. Następnie przystąpiono do usunięcia gruzowiska przy pomocy koparki. Pod gruzem nie stwierdzono osób poszkodowanych. Na tym działania zakończono

W działaniach brała również udział Policja oraz pracownicy MPUK Sp. z o.o. Świętochłowice.

W działaniach trwających prawie 4 godziny zaangażowanych było 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej - 28 strażaków, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Jastrzębia-Zdroju, Grupa Operacyjna KW PSP w Katowicach oraz Grupa Operacyjna KM PSP.

Pustostan i gruzowisko


 

19.03.2020 r. - Rozstawienie namiotu na terenie Szpitala Powiatowego

19.03.2020 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w ramach pomocy przygotowali na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36 namiot pneumatyczny.

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

 


 

16.03.2020 r. - Dodatkowe środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa.

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:

– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.

Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających.

W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.

Źródło: www.straz.gov.pl


 

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

 

Kliknij poniżej, aby przejść do danych.

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Żródło: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej


 

 

Wytyczne OSP dot. wirusa COVID-19

 

 

Wytyczne OSP - Koronawirus

Wytyczne OSP - Koronawirus

W przypadku dysponowania wytypowanych przez KM PSP jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP.


 

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie.

 


 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów.

Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie.

Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć?


Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy zostaną, zgodnie z procedurami wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych, w celu przebadania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną.

W większości przypadków, w trakcie naszych interwencji udzielamy także pomocy przedmedycznej. Informacja o możliwości kontaktu z koronawirusem umożliwi strażakom jeszcze lepsze zabezpieczenie się w czasie niesienia pomocy, a po powrocie do jednostek będziemy wiedzieli, że musimy np. zdezynfekować sprzęt, którego używaliśmy w trakcie interwencji.

Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udzielenia pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontaktu z koronawirusem. Jeśli tylko będziemy o zagrożeniu wcześniej wiedzieć, to z możliwością ekspozycji na wirusa spokojnie sobie poradzimy, zapewniając bezpieczeństwo osobie poszkodowanej i strażakom.


 

Informacje dla jednostek PSP i OSP.

 

Być ratownikiem w czasie pandemii

 

Wsparcie psychologiczne przy pandemii

 

Wytyczne OSP dot. wirusa COVID-19

 

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020r.

 

Filmy instruktażowe


Komunikaty KM PSP Świętochłowice

 

Ogłoszenie dotyczące Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


 

 

 

 

 

 

05.03.2020 r. - Spotkanie dot. profilaktyki chorób zakaźnych.

05.03.2020 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się spotkanie z panią mgr Anetą Szczęśniak - Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie. Tematem spotkania była profilaktyka chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowego koronawirusa. Podczas spotkania funkcjonariusze mieli okazję dowiedzieć się jakie działania podjąć w przypadku podejrzenia zakażenia się koronawirusem lub otrzymania tego typu zgłoszenia.

 

Przypominamy, że Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Chorzowie na temat koronowirusa jest dostępna pod numerem: 692 180 830

Spotkanie dot. profilaktyki chorób zakaźnych


 

01.03.2020 r. - Katastrofa budowlana

01.03.2020 roku o godzinie 16:16 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie, że jeden z opuszczonych budynków uległ częściowemu zawaleniu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że w zawaleniu się uległa jedna ze ścian zewnętrznych pustostanu znajdującego się przy ul. Świdra. Ściana oderwała się na całej wysokości od budynku od strony podwórza i utworzyła gruzowisko o wymiarach ok. 20 x 20 m. Sąsiednie budynki nie zostały uszkodzone.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ruch na ulicy został całkowicie wyłączony. Przy użyciu podnośnika strażacy sprawdzili czy w wyższych kondygnacjach budynku nie przebywają żadne osoby. Następnie usunięto zwisające luźne elementy konstrukcyjne budynku. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze celem przeszukania wnętrza budynku oraz gruzowiska. Strażacy z SGPR przystąpili do pomiarów stabilizacji budynku. Strażacy sukcesywnie usuwali ręcznie materiał z powstałego gruzowiska, a także dokonywali pomiarów kamerą wziernikową. Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił wykonać otwór w ścianie celem sprawdzenia miejsca trudno-dostępnego. Przez otwór dokonano sprawdzenia wizualnego, a także przy użyciu kamery termowizyjnej. Wykonane pomiary wykazały, że w tym pomieszczeniu nie znajdowały się żadne osoby.  W trakcie działań na miejsce przybył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, który przejął kierowanie działaniem ratowniczym od Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po przybyciu na miejsce drugiej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej do działań wprowadzono psy poszukiwawcze, które podczas przeszukania nie wskazały miejsc, w których mogłyby znajdować się osoby poszkodowane. Następnie przystąpiono do odgruzowania zawalonej ściany budynku za pomocą koparki. Po odkopaniu ściany budynku strażacy ręcznie odrzucili całkowicie ostatnią warstwę gruzu. Pod gruzem nie stwierdzono osób poszkodowanych. Na tym działania zakończono.

Przybyły na miejsce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego polecił zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych do czasu wyburzenia obiektu.

Na miejsce akcji przybyli również: Prezydent Miasta Świętochłowice wraz z zastępcą, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiciele zarządcy budynku.

W działaniach brała również udział Policja oraz pracownicy MPGK Sp. z o.o. Świętochłowice.

W działaniach trwających ponad 6 godzin zaangażowanych było 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej - 38 strażaków, w tym dwie Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z Radzionkowa oraz Jastrzębia-Zdroju, Grupa Operacyjna KW PSP, Grupa Operacyjna KM PSP oraz druhowie z OSP Świętochłowice 1.

Katastrofa Budowlana

Katastrofa Budowlana


 

29.02.2020 r. - Podsumowanie roku OSP

29 lutego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 w roku 2019.
W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta Świętochłowice, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępcą, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, Naczelnik Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz druhna i druhowie OSP Świętochłowice 1 z prezesem na czele.

Podsumowanie działalności OSP Świętochłowice 1 w roku 2019

Podsumowanie działalności OSP Świętochłowice 1 w roku 2019


 

Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień.

28.02.2020 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach  funkcjonariusze świętochłowickiej Policji i Straży Miejskiej przeprowadzili prelekcję dla strażaków z zakresu substancji psychoaktywnych w ramach kampanii MSWiA "Narkotyki i dopalacze - zabijają". Prelekcja była pierwszym spotkaniem z cyklu szkoleń poruszających problematykę zażywania środków psychoaktywnych. Prelegenci przekazywali strażakom informację o szkodliwości środków psychoaktywnych, o sposobie zachowania się osób po ich zażyciu, a także zaprezentowali alko i narko-gogle oraz Walizkę Profilaktyczną. Walizka profilaktyczna to rekwizyt, służący do obrazowego przedstawienia wyłącznie osobom dorosłym, jakie formy mogą przybierać narkotyki oraz jakie przedmioty wskazują na to, że ich posiadacz zażywa środki odurzające. Zaprezentowano m.in. skrytki na narkotyki, fifki, rurki, wagi i kruszarki do narkotyków w najróżniejszych i najbardziej wymyślnych formach. Wskazano przedmioty, jako używane w związku z zażywaniem narkotyków, powinny wzbudzić niepokój. Poinformowano również, jak i gdzie najczęściej nieletni ukrywają narkotyki.

Prelekcja Narkotyki i dopalacze - zabijają

Prelekcja Narkotyki i dopalacze - zabijają

Prelekcja Narkotyki i dopalacze - zabijają


 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach po raz kolejny ma przyjemność zaprosić uczniów świętochłowickich szkół do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Więcej informacji w regulaminie.

 

Regulamin

Baza przykładowych pytań

 

Załącznik nr 1: Karta zgłoszenia

Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 


 

 

Silne wiatry

W nocy z dnia 23 na 24 lutego 2020 roku zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach 5-krotnie wyjeżdżały do zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru.

Tuż po godzinie 22:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie, że przy ul. Bytomskiej doszło do nadłamania się konaru drzewa, który oparł się o zaparkowany samochód. Konar został usunięty z pojazdu, pocięty przy użyciu pilarek do drewna i usunięty z jezdni.

Kilka minut później kolejne zastępy podjęły interwencję przy ul. Armii Krajowej, gdzie silny wiatr zerwał pokrycie dachu wykonane z papy na powierzchni ok. 150 m2. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu dachu plandeką przymocowaną za pomocą drewnianych listew. Działania straży pożarnej trwały prawie 2 godziny.

Kolejne zdarzenie również miało miejsce przy ul. Armii Krajowej, gdzie doszło do przewrócenia 3 przęseł ogrodzenia wykonanego z blachy falistej. Oderwane fragmenty ogrodzenia zabezpieczono przed możliwością poderwania przez silny wiatr.

O godz. 23:48 zastępy z tutejszej komendy interweniowały przy ul. Śląskiej, gdzie wiejący wiatr spowodował przewrócenie się dwóch drzew na jezdnię oraz na trakcję tramwajową, w wyniku czego ulica Śląska została zablokowana w obu kierunkach, a także uszkodzony został jeden z uchwytów podtrzymujących sieć trakcyjną. Strażacy przy użyciu pilarek do drewna usunęli zagrożenie z jezdni, a także zadysponowali na miejsce przedstawicieli Tramwajów Śląskich S.A., którzy po przybyciu odłączyli zasilanie trakcji w energię elektryczną. Następnie strażacy usunęli również konary znajdujące się na trakcji elektrycznej.

22 minuty po północy zastępy straży pożarnej zostały zadysponowane przy ul. Zubrzyckiego gdzie złamany konar drzewa spadła na jezdnię opierając się o maskę zaparkowanego samochodu osobowego. Konar usunięto z pojazdu, pocięto przy użyciu pilarek do drewna i usunięty z jezdni.

W wyniku zdarzeń związanych z silnym wiatrem nie odnotowano osób rannych.

W działaniach brał również udział zastęp z OSP Świętochłowice 1.

Usuwanie skutków silnych wiatrów

Usuwanie skutków silnych wiatrów

Usuwanie skutków silnych wiatrów


 

11.02.2020 rok  - Powalone drzewo

11 lutego 2020 roku o godzinie 00:32 Stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie o drzewie niebezpiecznie pochylonym nad jezdnią przy ul. Szpitalnej 26 w Świętochłowicach. Po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili, że na jezdni leży powalone drzewo o długości ok. 8 m. Strażacy zabezpieczali miejsce zdarzenia, a następnie pocięli powalone drzewo przy użyciu pilarek łańcuchowych i usunęli drewno z jezdni na trawnik.

Przyczyną zdarzenia był silnie wiejący wiatr.

W zdarzeniu brał udział 1 zastęp Państwowej Straży Pożarnej - 5 strażaków.

Powalone drzewo


 

 

Fundacja "Solidarni"

Fundacja "Solidarni"

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej przypomina o swojej działalności i pomocy w sytuacji tego wymagającej. Fundacja "Solidarni" prowadzi działalność na rzecz i dla dobra funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów PSP oraz członków ich rodzin.

 


 

11.01.2020 rok  - Pożar przy ul. Bocznej

11 stycznia 2020 roku o godzinie 23:38 Stanowisko Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie o zadymieniu występującym na klatce schodowej jednego z budynków przy ul. Bocznej. Po przybyciu na miejsce zastępów straży pożarnej okazało się, że w mieszkaniu na parterze wybuchł pożar. W trakcie działań z mieszkania objętego pożarem strażacy ewakuowali dwie osoby nieprzytomne. Poszkodowani zostali przekazani będącemu na miejscu zespołowi ratownictwa medycznego, który rozpoczął resuscytację krążeniowo-oddechową. Pomimo prowadzonych czynności nie udało się przywrócić funkcji życiowych jednej z osób poszkodowanych. Druga z osób poszkodowanych, której przywrócono funkcje życiowe została przetransportowana do szpitala. W wyniku pożaru spaleniu uległo jedno z pomieszczeń mieszkania na parterze wraz z wyposażeniem.

Na miejsce zdarzenia przybyło 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz 1 zastęp OSP Świętochłowice 1. Łącznie w działania zaangażowanych było 23 strażaków. Na miejsce przybył również zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Świętochłowicach oraz dowódca tutejszej jednostki ratowniczo-gaśniczej. W działaniach brały udział również 3 zespoły ratownictwa medycznego oraz Policja.

Przed przybyciem straży pożarnej z pozostałych mieszkań w budynku ewakuowały się 2 osoby. W trakcie działań 1 z osób budynku została ewakuowana przez funkcjonariusza policji.

Działania trwały do godziny 2:58. Po zakończeniu działań lokatorzy tego budynku mogli wrócić do swoich mieszkań.

Przypuszczalna przyczyna zdarzenia została określona jako zaprószenie ognia.


 

25.01.2020 rok  - Zawody dla dzieci w ramach akcji "Bezpieczne ferie 2020"

25 stycznia 2020 roku na terenie lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w Świętochłowicach Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach przy współudziale Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach oraz Straży Miejskiej zorganizowały dla świętochłowickich dzieci wydarzenie pn. „Bezpieczne Ferie 2020”. Wydarzenie było podsumowaniem czasu ferii zimowych, popularyzacją sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży, ale również propagowanie bezpieczeństwa. W trakcie wydarzenia mundurowi edukowali dzieci w zakresie bezpiecznych zachowań na łyżwach, nartach czy snowboardzie, a także o konieczności noszenia kasków do 16 roku życia. Funkcjonariusze przestrzegali również dorosłych przed przed uprawnia sportów zimowych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Dla najmłodszych funkcjonariusze Policji przygotowali zawody na lodowisku. Straż Miejska w Świętochłowicach przygotowała dla najmłodszych mini konkursy na „najładniejszą kolorowankę” oraz zawody w rzucaniu rzutką.

Strażacy z tutejszej komendy podczas wydarzenia omawiali zasady udzielania pierwszej pomocy, w szczególności zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na przygotowanym stanowisku najmłodsi mieli okazję wykonywać masaż serca na fantomach do nauki reanimacji, a także zaznajomić się z funkcjonowaniem defibrylatora AED. Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Świetochłowicach wspierała Ochotnicza Straż Pożarna Świętochłowice 1.

Bezpieczne ferie 2020

 

Bezpieczne ferie 2020

 

Bezpieczne ferie 2020

 

Bezpieczne ferie 2020

 

Bezpieczne ferie 2020

 

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020


 

Bezpieczne ferie 2020

 

W związku ze zbliżającymi się w województwie śląskim feriami zimowymi strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach prowadzili szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci zarówno w czasie ferii, jak również w całym okresie zimowym. Największą uwagę poświęcono propagowaniu bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Już w pierwszych dniach nowego roku funkcjonariusze tutejszej komendy odwiedzali szkoły podstawowe znajdujące się na terenie Świętochłowic. Podczas tych spotkań strażacy przekazywali dzieciom informacje w jaki sposób bezpiecznie spędzać czas wolny w trakcie ferii i sezonu zimowego, jakie zagrożenia występują w tym okresie i w jaki sposób się zachować, gdy będziemy świadkami zdarzenia wymagającego interwencji służb ratowniczych. Dzieci zostały również zaproszone do odwiedzenia tutejszej komendy straży pożarnej oraz Centrum Edukacji Przeciwpożarowej znajdującego się w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Chorzowie.

 

8 stycznia 2020 roku w ramach akcji „Bezpieczne Ferie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej odbyły się prelekcje dla uczniów szkół podstawowych z terenu Świętochłowic. Tematem spotkań były zagrożenia występujące w sezonie zimowym. Między innymi poruszono kwestie związane z występowaniem tlenku węgla, przyczynami jego powstawania i działaniami jakie należy podejmować, aby się przed nim uchronić. Ponadto, omawiano zagrożenia występujące podczas pożaru, a także zasady bezpiecznej ewakuacji. W trakcie spotkania strażacy z tutejszej komendy w sposób praktyczny zademonstrowali działanie czujki dymu oraz czujnika tlenku węgla. W wydarzeniu wzięli również udział funkcjonariusze Policji, Strażnicy Miejscy, członkowie drużyny WOPR Świętochłowice, której również przedstawili i omówili zagrożenia związane z wypoczynkiem w czasie ferii zimowych.

 

9 stycznia na terenie basenu odkrytego znajdującego się w Ośrodku Sportu i Rekreacji Skałka strażacy wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 oraz członkami drużyn Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Świętochłowic przeprowadzili prelekcje dla około 150 dzieci dotyczące bezpieczeństwa w pobliżu zbiorników wodnych. Strażacy przestrzegali najmłodszych, że poruszanie się po zamarzniętych akwenach jest bardzo niebezpieczne i może zakończyć się wpadnięciem do wody i utonięciem. Uczniowie mogli wysłuchać, w jaki sposób reagować gdy zauważymy kogoś kto stąpa po lodzie, jakie działania podjąć w sytuacji, w której pod kimś załamie się lód i wpadnie do wody, a także w jaki sposób nieść pomoc takim osobom. Podczas prelekcji uczniowie mieli również okazję zapoznać się ze sprzętem do ratownictwa wodnego, jakim dysponuje tutejsza jednostka. Również w tym dniu dla najmłodszych czekały atrakcje przygotowane przez Policję, Straż Miejską oraz uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Bezpieczne ferie 2020

Podziękowanie


 
«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»

LICZNIK ODWIEDZIN

293436
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości