Uroczysta zmiana służby w dniu Narodowego Święta Niepodległości

 

11 listopada 2019 roku, przed budynkiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, odbyła się uroczysta zmiana służby z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystej zmianie służby wziął udział komendant miejski mł. bryg. Arkadiusz Labocha, który następnie reprezentował tutejszą komendę w obchodach miejskich Święta Niepodległości. Podczas uroczystej zmiany służby odegrano hymn narodowy, podniesiono flagę państwową, a także został odczytany okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP.

Uroczysta zmiana służby

Uroczysta zmiana służby

Uroczysta zmiana służby


 

List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji
Narodowego Święta Niepodległości

 

List okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji
Narodowego Święta Niepodległości

 


 

 

05.11.2019 – Nagroda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

5 listopada 2019 roku Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach mł. bryg. Arkadiusz Labocha miał ogromną przyjemność wręczyć funkcjonariuszowi naszej komendy nagrodę przyznaną przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Leszka Suskiego. Za realizowanie dodatkowych zadań wymagających znacznego nakładu pracy związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych nagrodę otrzymał mł. bryg. Paweł Giendek.

Wręczenie nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Wręczenie nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej


 

 

28.10.2019 – Szkolenie dla seniorów

28 października 2019 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach ponownie przeprowadzili w budynku Fundacji Rodzin Polskich w Świętochłowicach szkolenie dla członków Klubu Seniora. Tym razem funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na postępowanie w trakcie pożaru oraz zasady bezpiecznej ewakuacji. Ponadto, strażacy zaprezentowali jak szybko może rozprzestrzenić się pożar w mieszkaniu oraz jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas próby gaszenia płonącego oleju. Wyjaśniono przy tym, dlaczego w przypadku pożaru oleju należy unikać podawania wody, a także w jaki sposób bezpiecznie taki pożar ugasić.

Szkolenie dla seniorów w budynku Fundacji Rodzin Polskich


 

 

25.10.2019 rok  - Naruszenie konstrukcji budynku

25 października 2019 roku o godzinie 11:31 Stanowisko Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie o naruszeniu konstrukcji budynku znajdującego się na rogu ulic Bankowej i Bytomskiej w Świętochłowicach. Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o ewakuacji budynku. Z obiektu ewakuowano łącznie 61 osób, w tym 53 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Edukacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowgo Urzędu Miejskiego, które to użytkowały pomieszczenia w tym budynku, a także 8 lokatorów mieszkań znajdujących się na ostatnich kondygnacjach budynku. W zdarzeniu nikt nie został ranny. W wyniku rozpoznania stwierdzono, że doszło do pęknięcia stropu pomiędzy dwoma pomieszczeniami na parterze i pierwszym piętrze. Ponadto, pęknięciu uległo część płytek ceramicznych posadzki i lustra znajdujące się na ścianach w holu budynku. Następnie, strażacy sprawdzali czy nie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej oraz wykonywali pomiary na obecność tlenku węgla - wykonywane pomiary nie potwierdziły zagrożeń w tym zakresie. Wezwany na miejsce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po dokonaniu oględzin budynku podjął decyzję, na mocy której z użytkowania zostały wyłączone dwa pomieszczenia: jedno znajdujące się na parterze budynku, nad którym doszło do pęknięcia stropu, a także pomieszczenie znajdujące się powyżej. Pozostała część budynku została dopuszczona do dalszego użytkowania i tym samym lokatorzy mogli powrócić do swoich mieszkań. Dalsze działania straży polegały na podstemplowaniu stropu, który uległ pęknięciu. Na miejsce zdarzenia przybyło 5 samochodów straży pożarnej, a w działania zaangażowanych było 14 strażaków. Na miejsce zdarzenia przybył m.in. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu pracowały również Straż Miejska i Policja.

Zdarzenie przy ul. Bankowej i Bytomskiej


 

 

24.10.2019 – Konferencja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa"

24.10.2019 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zorganizowała konferencję w ramach prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną akcji „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa”. W konferencji wzięli udział Prezydent Miasta Świętochłowice Pan Daniel Beger, wraz ze swoim zastępcą, Zastępca prokuratora rejonowego w Chorzowie Pan Cezary Golik, Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach komisarz Bogdan Kołodziej wraz z rzecznikiem prasowym, przedstawiciele Straży Miejskiej, którym przewodził komendant Bogdan Bednarek, przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chorzowie z panem Lechem Ryszkiewiczem na czele, mistrz Kominiarski Andrzej Foltyn oraz przedstawiciele zarządców budynków mieszkalnych posiadających zasoby mieszkaniowe na terenie Świętochłowic.

Konferencja została otwarta przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, który przywitał przybyłych gości oraz omówił cel i zakres spotkania. Na rozpoczęcie konferencji głos zabrał Prezydent Świętochłowic, który w związku prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną kampanią zainaugurował akcję społeczną „Czujne Świętochłowice”. Prezydent Świętochłowic przekazał tutejszej komendzie 20 czujek dymu oraz 20 czujników tlenku węgla, które Straż Pożarna przekaże najbardziej potrzebującym rodzinom dotkniętym w wyniku zdarzeń związanych z wystąpieniem tlenkiem węgla lub narażonych na toksyczne produkty spalania powstałe w wyniku pożarów.

Następnie funkcjonariusz sekcji kontrolno-rozpoznawczej wygłosił referat dotyczący obowiązków właścicieli, zarządców, użytkowników budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, skupiając się na zagadnieniach związanych bezpośrednio ze zbliżającym się sezonem grzewczym.

Kolejną prezentację przedstawił dowódca jednostki-ratowniczo gaśniczej. Omawiał on interwencje, których występowanie nasila się w okresie jesienno-zimowym, a także zagrożenia i trudności z jakimi przychodzi mierzyć się strażakom podczas działań. Zwrócono szczególną uwagę na przypadki zdarzeń dotyczących pożarów sadzy, zatruć tlenkiem węgla oraz zaniedbań ze strony lokatorów, które są przyczyną naszych interwencji. Zwieńczeniem przemowy była praktyczna demonstracja zadziała czujki dymu oraz czujnika tlenku węgla.

Po krótkiej przerwie strażnicy miejscy przedstawili zagadnienia związane ze spalaniem odpadów przez mieszkańców naszego miasta w domowych piecach, a także zaprezentowali problematykę dokonywanych kontroli materiału opałowego w budynkach mieszkalnych i instytucjach na terenie Świętochłowic. W trakcie referatu przedstawiono wzorcowe próbki opału na bazie węgla z rozbiciem na typ i gramaturę.

W dalszej kolejności swoją prezentację przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który odniósł się do przepisów prawa budowlanego w kontekście magazynowania i użytkowania butli z paliwem płynnym w budynkach mieszkalnych popierając wypowiedź doświadczeniami z pracy zawodowej.

Następnie kilka słów o postępianiu mandatowym związanych z ujawnieniem wykroczeń dotyczących nieprawidłowego użytkowania instalacji grzewczych przedstawił Komendant Miejski Policji. Na zakończenie wystąpił mistrz komisarski, który w kontekście zagrożeń związanych z tlenkiem węgla podzielił się sytuacjami ze swojego doświadczenia zawodowego.

W trakcie poszczególnych prezentacji głos zabierał również Prokurator Rejonowy, który swoją wiedzą wyjaśniał zaistniałe różnice zdań w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Do prowadzonych dyskusji aktywnie włączali się również przedstawiciele zarządców budynków mieszkalnych.

Przeprowadzona konferencja była okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy przez jej uczestników oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście zagrożeń związanych ze zbliżającym się sezonem grzewczym.

[Autor zdjęć: Paulina Wierzbowska - Komenda Miejska Policji w Świetochłowicach]

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja


 

 

21.10.2019 – Prelekcja dla uczniów z ZSO nr 1

21 października 2019 roku Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach gościła uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Licealnej 1 w Świętochłowicach. Uczniowie odwiedzili tutejszą komendę celem wysłuchania prelekcji na temat działalności i zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Tematem prelekcji były: charakterystyka służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, omówienie zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne jak również kryteria jakie należy spełnić, aby zostać strażakiem.

 


 

 

21.10.2019 – Szkolenie dla seniorów

21 października 2019 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach przeprowadzili w budynku Fundacji Rodzin Polskich w Świętochłowicach szkolenie dla członków Klubu Seniora. Tematem szkolenia były zagrożenia związane ze zbliżającym się okresem grzewczym. Seniorzy mogli wysłuchać w jaki sposób chronić się przed zatruciem tlenkiem węgla oraz toksycznymi produktami spalania, a także jak postępować podczas wybuchu pożaru w mieszkaniu lub innej części budynku. Ponadto, strażacy w praktyczny sposób zademonstrowali sposób działania czujki dymu oraz czujnika tlenku węgla, omówili zasady działania tych urządzeń, a także przekazali, w których miejscach je umieszczać, aby niezwłocznie zaalarmowały nas o możliwym zagrożeniu. Na zakończenie strażacy przypomnieli seniorom jakie informacje należy przekazywać podczas zgłoszenia do służb ratowniczych.


 

 

16.10.2019 – Bicie rekordu w pierwszej pomocy

16 października 2019 roku w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Chorzowskiej 73 w Świętochłowicach odbyło się wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji "Bicia rekordu w Pierwszej Pomocy".  Wydarzenie to miało miejsce w związku z „Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca". W tym dniu, strażacy w Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w Centrum Kultury Śląskiej "Grota" przygotowali stanowiska z fantomami, gdzie uczniowie świętochłowickich szkół mogli zdobyć wiedzę z zakresu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, poćwiczyć wykonywanie pierwszej pomocy na fantomach i ostatecznie przystąpić do tytułowego bicia rekordu.  Na pochwałę zasługuje fakt, że chęć niesienia pomocy cieszy się tak dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży.


 

 

11.10.2019 – Nominacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach

 

11 października 2019 roku w budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach miała miejsce gala o nazwie „Inicjatywy, bo Twój ruch ma znaczenie". Organizatorem wydarzenia było Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach. Jednym z elementów gali był finał konkursu zorganizowanego przez CIS. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach została nominowana do finału konkursu w kategorii "Instytucja roku". Nominacje zostały przyznawane instytucjom, które poprzez podejmowanie odpowiednich działań przyczyniają się do propagowania wzrostu świadomości i krzewienia postaw obywatelskich, kształtują postawy prospołeczne, angażują się w integrację społeczności lokalnej, biorą czynny udział
w wydarzeniach społecznych lub umacniają partnerstwo międzysektorowe. Nagrodę w kategorii instytucja roku odebrał Powiatowy Urząd Pracy. Zwycięzcy Serdecznie Gratulujemy! Chcemy również podziękować mieszkańcom za nominację. Jest ona dowodem, że doceniacie Państwo naszą ciężką pracę i wkład w kształtowanie postaw mieszkańców Świętochłowic


 

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020


W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla. Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

bezwonny,
bezbarwny,
pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

nieszczelności,
braku konserwacji, w tym czyszczenia,
wad konstrukcyjnych,
niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

 

[źródło: https://www.straz.gov.pl/]

 

 

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa

 


 

 

 

List Prezesa Rady Ministrów

 

List Prezesa Rady Ministrów

 


 

List sekretarza stanu

 

List Sekretarza Stanu

 


 

24.09.2019 – Bezpieczna droga do szkoły

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach po raz kolejny uczestniczyła w programie edukacyjnym pod nazwą "Bezpieczna Droga do Szkoły". W ramach tego wydarzenia, w dniu 24.09.2016 od godz. 9:00 tutejszą komendę odwiedziło prawie 400 uczniów I klas szkół podstawowych ze Świętochłowic w asyście swoich nauczycieli i opiekunów.

Podczas wizyty w strażnicy dzieci poznawały jak wygląda służba strażaków i jakie niesie ze sobą zagrożenia. W trakcie wizyty strażacy zaprezentowali samochody pożarnicze, stanowisko kierowania komendanta miejskiego, a także edukowali dzieci zarówno w sprawach związanych z bezpiecznym zachowaniem w drodze do szkoły, jak i również w kwestiach bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci dowiedziały się jak wzywać służby ratunkowe, jak zachować się w czasie pożaru w domu i w szkole, a także co zrobić gdy zapali się na nas ubranie. Nad wszystkim czuwał strażacki pies Żarek, który swoją obecnością rozweselał najmłodszych. Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość zobaczenia jak wygląda ogłoszenie alarmu w straży pożarnej.


 

 

Serwis Kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 

Zachęcamy do zapoznania się z Serwisem Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, do którego link znajduje się poniżej

LINK

 


 

 

Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

 

 

 

Strona 1

Strona 2

Strona 3

 

Tryb i zasady

Wzór wniosku

Przykład wniosku

 


Pismo przewodnie KG PSP

 

Tryb i zasady

Wzór wniosku

Przykład wniosku

 


 

Ślubowanie

W dniu 23 sierpnia 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się uroczyste ślubowanie strażaków przyjętych do służby przygotowawczej. Ślubowanie przyjął Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Piotr Skóra, natomiast uroczystość prowadził Dowódca JRG mł. bryg. Adam Nasiek. Rotę uroczystego ślubowania złożyli: − str. Mateusz Drynda, − str. Dawid Justyński. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

 

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

 

Ślubowanie

Ślubowanie

Ślubowanie


 

Tour de Pologne

 

Puchar Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego za zajęcie I miejsca w Tour de Pologne amatorów 2019 w kategorii mistrz polski straży pożarnej – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zaprasza wszystkich strażaków do wzięcia udziału w wyścigu kolarskim 76. Tour de Pologne UCI World Tour, który odbędzie się 9 sierpnia 2019 w Bukowinie Tatrzańskiej.

Regulamin

 


 

 

Apel o pomoc druhom OSP poszkodowanym podczas gaszenia pożaru

 

Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę

 

 

 

Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych

 

 


 

 
«PoczątekPoprzednia123456NastępnaOstatnie»

LICZNIK ODWIEDZIN

266328
Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości