7 sierpnia 2020 - Wypadek na skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Chorzowskiej

7 sierpnia 2020 roku o godzinie 9:53 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie o zderzeniu tramwaju i ciężarówki.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że tramwaj poruszający się wzdłuż ul. Bytomskiej w kierunku dzielnicy Chropaczów uderzył w naczepę ciągnika siodłowego skręcającego z ulicy Bytomskiej w ulicę Chorzowską w kierunku dzielnicy Lipiny. W wyniku zderzenia doszło do wykolejenia się przedniego wagonu tramwaju. W tym czasie w tramwaju przebywało 10 osób oraz motorniczy. Pasażerowie tramwaju opuścili pojazd o własnych siłach, podobnie jak motorniczy oraz kierowca ciągnika siodłowego. W wyniku zdarzenia odnotowano jedną osobę poszkodowaną, którą przekazano będącemu na miejscu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Osoba ta odmówiła hospitalizacji.

Po odłączeniu fragmentu trakcji w dopływ energii elektrycznej strażacy wraz z pracownikami Tramwajów Śląskich S.A. przystąpili do rozłączenia zderzonych ze sobą pojazdów. Następnie tylny wagon tramwaju został odpięty od wykolejonego wagonu przedniego. Przy pomocy dźwigu wykolejony wagon tramwaju oraz jego przedni wózek usunięto ze skrzyżowania. O godz. 12:30 ruch na skrzyżowaniu został przywrócony.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano 5 zastępów straży pożarnej. Zaangażowanych w działania było 11 strażaków.

Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu.

Zdjęcie przedstawia tramwaj, który uderzył w naczepę ciągnika siodłowego. Wagon tramwaju jest koloru czerwonego, podobnie jak kolor kabiny ciągnika siodłowego, naczepa jest koloru szarego.

Zdjęcie przedstawia wykolejony tramwaj, w wyniku zdarzenia.


 

 

Bitwa o wozy II tura - Wytyczne

Bitwa o wozy...

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

 

Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

1. Przedmiotem dofinansowania w maksymalnej wysokości 800 000 zł jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

 

2. Warunkiem otrzymania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. z wyłączeniem 16 gmin, które otrzymały dofinansowanie po pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O przynależności gminy do byłego województwa przesądzać będzie usytuowanie aktualnej siedziby władz danej gminy na obszarze byłego województwa. Przy określaniu frekwencji nie będą uwzględniane głosy wyborców głosujących poza miejscem swojego stałego zamieszkania, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

3. Frekwencja obliczana wg poniższego wzoru: (Liczba kart ważnych minus Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania)*100 % / (Liczba wyborców uprawnionych do głosowania minus Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).

 

4. W przypadku uzyskania takiej samej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie przy rozstrzygnięciu będą brane pod uwagę nw. czynniki: - liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu danej gminy w roku 2019, - liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych (posiadających odpowiednie przeszkolenie, wiek i badania lekarskie) na dzień 31 grudnia 2019 roku w danej gminie, - dyspozycyjność określana jako ilość przypadków, w których jednostki z terenu gminy pomimo dysponowania ich nie wyjechały do zdarzenia w roku 2019.

 

5. Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, upoważniony jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z organem wykonawczym gminy.

 

6. Dokumenty aplikujące o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.

 

7. Przyznane dotacje dla 49 jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w zakresie wnioskowania, zawarcia umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z procedurami: - dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku”, zatwierdzonym w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji; - dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”

Przedmiotowe wytyczne stanowią załącznik do w/w procedur.


 

Bitwa o wozy II tura

Bitwa o wozy... W drugiej turze „Bitwy o wozy” w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998, gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

 

 

 

– Cieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział dziś (3 lipca 2020 r.) minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy". Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

– Chcemy, żeby rozłożenie dysponowania wozami było równomierne w całej Polsce. Przyjęliśmy, że środki trafią do gminy na terenie każdego dawnego województwa, gdzie będzie najwyższa frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Jedynym elementem, który będzie brany pod uwagę, będzie tylko i wyłącznie frekwencja, a nie wynik wyborczy – mówił szef MSWiA.

Szczegółowy regulamin II edycji „Bitwy o wozy” w najbliższym czasie zostanie opublikowany na stronie internetowej MSWiA i KG PSP. O nowe wozy nie będzie się jednak mogło ubiegać 16 gmin, które otrzymają je w ramach I edycji akcji.

Wręczono promesy na zakup nowych średnich wozów ratowniczo-gaśniczych

Promesy na zakup wozów dla OSP z rąk ministra Mariusza Kamińskiego odebrali dziś wójtowie i burmistrzowie 16 gmin z całej Polski. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy trafią do gmin: Czernica (woj. dolnośląskie), Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie), Godziszów (woj. lubelskie), Zabór (woj. lubuskie), Nowosolna (woj. łódzkie), Żegocina (woj. małopolskiego), Michałowice (woj. mazowieckie), Praszka (woj. opolskie), Cisna (woj. podkarpackie), Kulesze Kościelne (woj. podlaskie), Koszarawa (woj. śląskie), Masłów (woj. świętokrzyskie), Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie), Suchy Las (woj. wielkopolskie), Rewal (woj. zachodniopomorskie) i miasta Łeba (woj. pomorskie).

Minister Mariusz Kamiński przypomniał, że Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają bardzo dużą role w swoich „małych ojczyznach”. - Każdy dzień przekonuje nas jak ważne są OSP. Widzieliśmy jak skutecznie strażacy walczyli nad Biebrzą z potężnym pożarem parku narodowego. Kilka dni temu widzieliśmy ich w Małopolsce, na Podkarpaciu i Śląsku, razem ze strażakami z PSP – podkreślił szef MSWiA.

Wiceminister Maciej Wąsik zauważył, że Ochotnicze Straże Pożarne mają niezwykle duży udział w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych. - W większości sytuacji kryzysowych pierwsze są na miejscu zdarzeń, pierwsze niosą pomoc, działają szybko, sprawnie i profesjonalnie – powiedział sekretarz stanu w MSWiA.

– Chciałbym jako pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym pogratulować wszystkim wójtom, burmistrzom, radnym i druhom ochotnikom za mobilizację lokalnych społeczności – powiedział podczas konferencji wiceminister Paweł Szefernaker.

Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

 


 

 

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
dotyczące uzyskania dotacji
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego


Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w danym województwie możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


1. Przedmiotem dofinansowania w maksymalnej wysokości 800 000 zł jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.


2. Warunkiem otrzymania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w danym województwie.


3. W każdym województwie dofinansowanie może uzyskać tylko jedna jednostka ochotniczej straży pożarnej.


4. W przypadku uzyskania najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie w danym województwie będą brane pod uwagę:
- liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu danej gminy w roku 2019,
- liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych (posiadających odpowiednie przeszkolenie, wiek i badania lekarskie) na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- dyspozycyjność określana jako ilość przypadków, w których jednostka pomimo dysponowania jej nie wyjechała do zdarzenia.


5. Do wyznaczenia jednostki ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, upoważniony jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z zarządem gminy.


6. Dokumenty aplikujące o dofinansowanie powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.


7. Przyznane dotacje dla 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w zakresie wnioskowania, zawarcia umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z procedurami:

- dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku”, zatwierdzonym w dniu 8 kwietnia 2020 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- dokumentem „Tryb i zasady udzielania dotacji z budżetu państwa na zadanie publiczne pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”


Przedmiotowe wytyczne stanowią załącznik do w/w procedur.


 

Bitwa o wozy

Bitwa o wozy...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest wykazanie się obywatelską postawą. Pojazdy ufundowane przez MSWiA trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo.

Samochody trafią do jednostek w gminach, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich. Pojazdy przekaże Komenda Główna PSP po uzgodnieniu z danym wójtem lub burmistrzem. Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 28 czerwca.

 

 


 

 

 

GaszynChallenge JRG Świętochłowice

 

 


 

 

19.05.2020 r. - Lądowanie śmigłowca LPR na DTŚ

19.05.2020 roku o godzinie 14:32 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie o konieczności zabezpieczenia miejsca lądowania śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zadysponowanego w związku z wyciągnięciem ze stawu Zacisze (Magiera) osoby bez funkcji życiowych.

Z uwagi na zabezpieczenie miejsca lądowania śmigłowca LPR na Drogowej Trasie Średnicowej ruch dla pojazdów zmierzających w kierunku Katowic został wstrzymany. W trackie działań strażacy  wspólnie z ratownikami medycznymi prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechowej osoby wyciągniętej ze stawu. Po ponad 50 minutach prowadzenia resuscytacji będący na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon osoby poszkodowanej.

Dalsze działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu startu śmigłowca LPR. Po starcie śmigłowca ruch pojazdów na DTŚ w kierunku Katowic został przywrócony.

Przyczynę zdarzenia będzie ustalać Policja.

Lądowanie śmigłowca LPR na DTŚ


 

07.05.2020 r. - Pożar budynku gospodarczego

07.05.2020 roku o godzinie 03:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie o pożarze w budynku gospodarczym przy ul. Ślaskiej w Świętochłowicach.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że pożarem objęty jest dach i wnętrze budynku gospodarczego.

Działania straży pożarnej polegały m.in. na: odłączeniu obiektu w energię elektryczną i wyniesieniu na zewnątrz butli z gazami technicznymi, które znajdowały się w budynku. Jednocześnie przystąpiono do podawania wody w natarciu na objęty pożarem budynek gospodarczy oraz prowadzono działania w obronie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Z uwagi na budowę linii zasilającej z hydrantów wyłączone zostało z ruchu torowisko tramwajowe. W trackie działań zawaleniu uległ dach budynku gospodarczego na powierzchni ok 450 m2. O godzinie 4:46 kierowanie działaniem ratowniczym przejął zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Pożar został opanowany ok godziny 6:00. Dalsze działania polegały na dogaszaniu słomy i pracach rozbiórkowych uszkodzonej konstrukcji dachu.

Działania trwały 11 godzin i 17 minut.

Na miejsce zdarzenia przyjechało 21 samochodów pożarniczych, a w działania było zaangażowanych 73 strażaków, w tym m.in. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach wraz z zastępcą, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wraz z zastępcą oraz Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach. Na miejsce przybyli również druhowie z OSP Świętochłowice 1, funkcjonariusze Policji oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

Przyczyna zdarzenia będzie ustala przez biegłych.

 

Pożar przy ul. Śląskiej

Pożar przy ul. Śląskiej

Pożar przy ul. Śląskiej

Pożar przy ul. Śląskiej

Pożar przy ul. Śląskiej

Pożar przy ul. Śląskiej


 

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 


 

Życzenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

 


 

Życzenia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 


 

 

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

 


 

 

Śląscy strażacy przygotowani do działań w sytuacji zagrożenia COVID-19

[film: KM PSP Bytom]

W związku z obawami, napływającymi ze strony mieszkańców naszego Regionu, związanymi z ewentualnym zagrożeniem zakażenia się koronawirusem COVID-19 od ratowników Państwowej Straży Pożarnej informujemy, iż w związku z panującą pandemią wprowadziliśmy do bezwzględnego stosowania odpowiednie procedury

Wszyscy strażacy są odpowiedzialni i świadomi zagrożeń. Obecnie służba w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej podporządkowana jest ścisłemu rygorowi sanitarnemu. Ograniczono do niezbędnego minimum przemieszczanie się osób na terenie strażnic. Ograniczono również kontakt między kolejnymi zmianami służbowymi. Obowiązkowo wszyscy strażacy przestrzegają zasad higieny, stosują środki dezynfekcyjne, utrzymują w czystości miejsca swojego pobytu, a ubrania specjalne, pojazdy i sprzęt ratowniczy, każdorazowo po powrocie ze zdarzenia jest dezynfekowany. Również podczas zdarzeń stosujemy środki zabezpieczające, adekwatne do zaistniałego zagrożenia, zgodne z wytycznymi WHO oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Wdrożyliśmy również zasady postępowania w celu utrzymania ciągłości działania jednostek PSP w przypadku ich wyłączenia na skutek zdarzenia związanego z wystąpieniem SARS CoV-2 oraz COVID-19.

Jednocześnie bez przerwy ćwiczymy, sprawdzamy niezbędny sprzęt i doskonalimy procedury, tak by być gotowym do realizacji najtrudniejszych zadań.

Wszystkie te działania mają na celu zabezpieczanie ratowników, poszkodowanych i świadków zdarzeń, w których bierze udział zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy podczas wykonywania swoich zadań przestrzegają analogicznych jak PSP procedur i reżimów sanitarnych.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców naszego Regionu, że dokładamy wszelkich starań, by zminimalizować ewentualne zagrożenia ze strony naszych ratowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy ze względu na potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia muszą oni wejść do domów lub mieszkań.

Jednocześnie prosimy, by nie zatajać przed strażakami swojego stanu zdrowia, zwłaszcza jeśli dotyczy to zagrożenia koronawirusem COVID-19. Gwarantujemy, że nie dostąpimy od udzielania pomocy. Informacja ta jest nam jedynie potrzebna do zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających.

[źródło: KW PSP Katowice]


 

 

20.03.2020 r. - Niezwykły gest przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 4

20.03.2020 roku otrzymaliśmy zaproszenie z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Świętochłowicach, w którym dzieci przygotowały niezwykłą niespodziankę. W przedszkolu tym najmłodsi zorganizowali wspaniałą zbiórkę pluszaków, które zostały zebrane z myślą o dzieciach poszkodowanych w zdarzeniach podejmowanych przez strażaków z tutejszej komendy. Misie Tulisie, bo tak zostały nazwane przez przedszkolaków, zostały przekazane na ręce Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśnieczej w Świętochłowicach, który zapewnił, że trafią do dzieci poszkodowanych podczas interwencji straży pożarnej.

Zbiórka misiów Tulisiów


 

19.03.2020 r. - Zawalenie się stropów w pustostanie

19.03.2020 roku o godzinie 23:42 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie, że pustostan przy ul. Świdra uległ częściowemu zawaleniu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że w zawaleniu uległy stropy między-kondygnacyjne pustostanu przeznaczonego do wyburzenia znajdującego się przy ul. Świdra w dzielnicy Lipiny.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Jezdnia została całkowicie zamknięta dla ruchu przez funkcjonariuszy Policji. Przy użyciu podnośnika strażacy sprawdzili z zewnątrz czy w budynku
nie przebywają żadne osoby. W trakcie działań na miejsce przybył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Świętochłowicach. Po przybyciu na miejsce Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej do działań wprowadzono psy poszukiwawcze, które podczas przeszukania nie wskazały miejsc, w których mogłyby znajdować się osoby poszkodowane. Następnie przystąpiono do usunięcia gruzowiska przy pomocy koparki. Pod gruzem nie stwierdzono osób poszkodowanych. Na tym działania zakończono

W działaniach brała również udział Policja oraz pracownicy MPUK Sp. z o.o. Świętochłowice.

W działaniach trwających prawie 4 godziny zaangażowanych było 13 zastępów Państwowej Straży Pożarnej - 28 strażaków, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Jastrzębia-Zdroju, Grupa Operacyjna KW PSP w Katowicach oraz Grupa Operacyjna KM PSP.

Pustostan i gruzowisko


 

19.03.2020 r. - Rozstawienie namiotu na terenie Szpitala Powiatowego

19.03.2020 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach w ramach pomocy przygotowali na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36 namiot pneumatyczny.

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

Przygotowanie namiotu polowego

 


 

STOP Pożarom Traw !13 marca 2020 roku rozpoczęła się kolejna edycja kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.

Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół.

Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !

STOP Pożarom Traw !


Strona WWW STOP POŻAROM TRAW

WIĘCEJ INFORMACJI


 

16.03.2020 r. - Dodatkowe środki finansowe na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronowirusa.

Komendant Główny PSP uwzględniając zgłaszane potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej podjął decyzje o dofinansowaniu działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Środki finansowe pochodzą ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeniowe.

Wysokość środków została obecnie ustalona na kwotę:

– 2 000 000 zł pozostająca w dyspozycji Komendanta Głównego PSP,
– do 50 000 zł w dyspozycji komendantów wojewódzkich PSP.

Wyżej wymienione środki finansowe przeznacza się na zakup i uzupełnienie środków ochrony indywidualnej i środków odkażających.

W razie rosnących potrzeb kwoty te mogą zostać zwiększone.

Źródło: www.straz.gov.pl


 

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP – działania przy przejściach granicznych, polowych izbach przyjęć oraz pozostałe działania związane z COVID-19. Aplikacja została opracowana w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności jako panel dashboard i opublikowana w celu prezentacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych PSP. Dane będą codziennie aktualizowane zgodnie z danymi przekazanymi do Stanowiska Kierowania Komendy Głównej PSP.

 

Kliknij poniżej, aby przejść do danych.

Działania realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Żródło: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej


 

Wytyczne OSP dot. wirusa COVID-19

 

 

Wytyczne OSP - Koronawirus

Wytyczne OSP - Koronawirus

W przypadku dysponowania wytypowanych przez KM PSP jednostek OSP, szkolenie oraz zabezpieczenie zostanie uzgodnione lub zapewnione przez PSP.


 

Wszystko co musisz wiedzieć o koronawirusie.

 


 

Co musisz wiedzieć o koronawirusie?

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla seniorów.

Alert RCB – ostrzeżenie o koronowirusie.

Ministerstwo Zdrowia: Koronawirus – co musisz wiedzieć?


Prosimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem.

Dyżurny odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta. Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy zostaną, zgodnie z procedurami wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych, w celu przebadania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną.

W większości przypadków, w trakcie naszych interwencji udzielamy także pomocy przedmedycznej. Informacja o możliwości kontaktu z koronawirusem umożliwi strażakom jeszcze lepsze zabezpieczenie się w czasie niesienia pomocy, a po powrocie do jednostek będziemy wiedzieli, że musimy np. zdezynfekować sprzęt, którego używaliśmy w trakcie interwencji.

Jednocześnie zapewniamy, że nigdy udzielenia pomocy nie odmówimy. Apelujemy o rozsądek i rzetelność w informowaniu nas o możliwości kontaktu z koronawirusem. Jeśli tylko będziemy o zagrożeniu wcześniej wiedzieć, to z możliwością ekspozycji na wirusa spokojnie sobie poradzimy, zapewniając bezpieczeństwo osobie poszkodowanej i strażakom.


 

Informacje dla jednostek PSP i OSP.

 

Być ratownikiem w czasie pandemii

 

Wsparcie psychologiczne przy pandemii

 

Wytyczne OSP dot. wirusa COVID-19

 

Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Procedura postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o COVID-19 lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem z dnia 13 marca 2020r.

 

Filmy instruktażowe


Komunikaty KM PSP Świętochłowice

 

Ogłoszenie dotyczące Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


 

 

 

 

 

 

05.03.2020 r. - Spotkanie dot. profilaktyki chorób zakaźnych.

05.03.2020 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach odbyło się spotkanie z panią mgr Anetą Szczęśniak - Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chorzowie oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie. Tematem spotkania była profilaktyka chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem nowego koronawirusa. Podczas spotkania funkcjonariusze mieli okazję dowiedzieć się jakie działania podjąć w przypadku podejrzenia zakażenia się koronawirusem lub otrzymania tego typu zgłoszenia.

 

Przypominamy, że Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Chorzowie na temat koronowirusa jest dostępna pod numerem: 692 180 830

Spotkanie dot. profilaktyki chorób zakaźnych


 

01.03.2020 r. - Katastrofa budowlana

01.03.2020 roku o godzinie 16:16 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach otrzymało zgłoszenie, że jeden z opuszczonych budynków uległ częściowemu zawaleniu.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że w zawaleniu się uległa jedna ze ścian zewnętrznych pustostanu znajdującego się przy ul. Świdra. Ściana oderwała się na całej wysokości od budynku od strony podwórza i utworzyła gruzowisko o wymiarach ok. 20 x 20 m. Sąsiednie budynki nie zostały uszkodzone.

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ruch na ulicy został całkowicie wyłączony. Przy użyciu podnośnika strażacy sprawdzili czy w wyższych kondygnacjach budynku nie przebywają żadne osoby. Następnie usunięto zwisające luźne elementy konstrukcyjne budynku. Na miejsce zadysponowano Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze celem przeszukania wnętrza budynku oraz gruzowiska. Strażacy z SGPR przystąpili do pomiarów stabilizacji budynku. Strażacy sukcesywnie usuwali ręcznie materiał z powstałego gruzowiska, a także dokonywali pomiarów kamerą wziernikową. Kierujący Działaniem Ratowniczym polecił wykonać otwór w ścianie celem sprawdzenia miejsca trudno-dostępnego. Przez otwór dokonano sprawdzenia wizualnego, a także przy użyciu kamery termowizyjnej. Wykonane pomiary wykazały, że w tym pomieszczeniu nie znajdowały się żadne osoby.  W trakcie działań na miejsce przybył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, który przejął kierowanie działaniem ratowniczym od Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Po przybyciu na miejsce drugiej Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej do działań wprowadzono psy poszukiwawcze, które podczas przeszukania nie wskazały miejsc, w których mogłyby znajdować się osoby poszkodowane. Następnie przystąpiono do odgruzowania zawalonej ściany budynku za pomocą koparki. Po odkopaniu ściany budynku strażacy ręcznie odrzucili całkowicie ostatnią warstwę gruzu. Pod gruzem nie stwierdzono osób poszkodowanych. Na tym działania zakończono.

Przybyły na miejsce Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego polecił zabezpieczyć miejsce przed dostępem osób postronnych do czasu wyburzenia obiektu.

Na miejsce akcji przybyli również: Prezydent Miasta Świętochłowice wraz z zastępcą, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiciele zarządcy budynku.

W działaniach brała również udział Policja oraz pracownicy MPGK Sp. z o.o. Świętochłowice.

W działaniach trwających ponad 6 godzin zaangażowanych było 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej - 38 strażaków, w tym dwie Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze z Radzionkowa oraz Jastrzębia-Zdroju, Grupa Operacyjna KW PSP, Grupa Operacyjna KM PSP oraz druhowie z OSP Świętochłowice 1.

Katastrofa Budowlana

Katastrofa Budowlana


 
«PoczątekPoprzednia12345678NastępnaOstatnie»

LICZNIK ODWIEDZIN

335106
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości