Gryfny Patrol

 

Za nami pierwsze zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu „Gryfny patrol - w roli głównej młodzież Świętochłowic”.

Atrakcyjna forma zachęca uczniów do uczestnictwa w zajęciach. W Centrum Kultury Śląskiej w Lipinach instruktor sierż. sztabowy Marcin Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach poprowadził trening judo z elementami samoobrony dla grupy młodzieży.

Poznała ona technikę rzutów, chwytów czy obezwładnień, ćwiczyła przyjmowanie postawy obronnej w przypadku agresji, obronę przed uderzeniem i atakiem ze strony kilku napastników Z kolei w szkołach podstawowych nr 4, 8, 17 i 19 w dniach od 30 października do 13 listopada gościł strażnik Straży Miejskiej, który omówił możliwe zagrożenia i sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Powiedział jak uniknąć niebezpieczeństw oraz jak zachować ostrożność w domu, na placu zabaw, na ulicy, w kontaktach z rówieśnikami i osobami obcymi, ze zwierzętami czy roślinami.

Zajęcia w pozostałych szkołach podstawowych będą kontynuowane w najbliższych dniach. Ponadto w ramach projektu przewidziany jest kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej prowadzony przez pracowników ZOZ-u, a także teoretyczne i praktyczne szkolenie przeciwpożarowe z udziałem strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach.

Wszystkie działania dedykowane dzieciom i młodzieży możliwe są dzięki środkom uzyskanym przez Miasto w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

[źródło: http://www.swietochlowice.pl/]


Gmina Świętochłowice rozpoczyna realizację projektu pn. „GRYFNY PATROL – w roli głównej młodzież Świętochłowic”, w ramach którego zorganizowanych zostanie szereg przedsięwzięć dla młodych z naszego miasta.

W ramach projektu zorganizowany będzie cykl przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, sportowym i szkoleniowym, dedykowanych dzieciom w wieku 8-13 lat, młodzieży w wieku 14-21 lat oraz ich rodzinom i znajomym. Dzieci - „Zuchy Gryfnego Patrolu” - wezmą udział m. in. w bezpłatnych treningach wpływających na ich rozwój fizyczny, poprawę samooceny, a także na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Uzupełnieniem będą ćwiczenia judo z elementami samoobrony.

Tytułowy „Gryfny Patrol” tworzyć będzie 15-osobowa grupa młodzieży w wieku 14 - 21 lat. Dla nich w projekcie przewidziano kompleksowe szkolenie z judo sportowego (techniki rzutów, chwytów, obezwładnień), na które złoży się m. in. przyjęcie postawy obronnej w przypadku agresji, obrona przed uderzeniem, obrona przed atakiem z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub z udziałem kilku napastników.

Obok zajęć sportowych będzie, prowadzony przez personel ZOZ w Świętochłowicach, kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, obejmujący m. in. umiejętność korzystania ze środków ochrony osobistej, wstępną ocenę poszkodowanego, w tym ocenę osób pod wpływem środków odurzających, resuscytację krążeniowo oddechową, postępowanie w przypadku krwotoku, naukę bandażowania i opatrywania ran, unieruchomienia kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach przeprowadzą natomiast teoretyczne i praktyczne szkolenie przeciwpożarowe, omówią zasady postępowania w sytuacji zagrożenia, współpracy ze służbami ratowniczymi, ewakuacji podczas pożaru.

Ponadto w projekt zaangażowani są również funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej – Programu Aktywności Lokalnej, świętochłowickie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

Najważniejszym rezultatem projektu ma być trwały efekt w postaci kontynuowania akcji przez młodzież z „Gryfnego Patrolu”, gdzie uczestnicy rozwijać będą swoje zainteresowania i pasje, kształtować i krzewić pozytywne postawy i zachowania społeczne.

[źródło: http://www.swietochlowice.pl/]


 

 

 

 

LICZNIK ODWIEDZIN

319235
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości